Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Sun, 05 Aug 2018 16:13:11 +0300 fi Mitä sukupuolen moninaisuudesta on syytä tietää? http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259085-mita-sukupuolen-moninaisuudesta-on-syyta-tietaa <p><strong>Kirjoituksen tarkoitus</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukupuolivähemmistöjä edustavat ihmiset kokevat elämässään monenlaista negatiivista painetta muilta ihmisiltä niin, että heidän oikeuttaan olla omana itsenään loukataan. Toisaalta monet cis-ihmiset kokevat sukupuolivähemmistöön kuuluvan kohtaamisen haasteellisena ja loputtomasti erilaisia vaatimuksia sisältävänä asiana. Tämä tuottaa monissa heistä ahdistusta ja toisaalta se ahdistus kääntyy joillakin myös aggressioksi: &rdquo;Miksi minun pitää ottaa tollaset huomioon - ennen oli helpompaa, kun oli vain miehiä ja naisia, minkä saattoi vain vilkaista haarojen välistä.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tämän ristiriidan helpottamiseksi olen hahmotellut &rdquo;minimietiketin&rdquo;, jolla asioihin enempää perehtymätön kansalainen voisi pärjätä ja jonka ei pitäisi olla liian monimutkainen hallittavaksi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Termeistä</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Jos on erityisesti puhe ihmisistä, joiden oma kokemus vastaa kätilön arvaamaa sukupuolta, asiallinen käsite on cis-sukupuolinen, cis-nainen, cis-mies&hellip;: <em>Cis</em>&nbsp; = samalla puolella.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li><em>Trans</em> = &rdquo;toisella puolella&rdquo;</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Kaikista sukupuolivähemmistössä olevista voidaan käyttää asiallisesti käsitteitä &rdquo;transihmiset&rdquo; ja &rdquo;sukupuolivähemmistöt&rdquo;.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>&rdquo;Sukupuolen moninaisuus&rdquo; &ndash;termi on hyvä, kun keskustellaan kaikista, myös cis-ihmiset mukaan lukien.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Henkilö, joka on tullut määritellyksi naiseksi, mutta kokee olevansa mies, on joko &rdquo;mies&rdquo;, &rdquo;transmies&rdquo; tai joskus prosessin kokonaan läpikäyneenä &rdquo;transtaustainen mies&rdquo;.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Henkilöstä itsestään puhuttaessa pelkkä mies on paras, mutta jos itse ilmiö on syytä ottaa puheeksi, mainitut trans-alkuiset sanat ovat asianmukaisia.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Sama kääntäen mieheksi määritellylle, joka kokee olevansa nainen.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Niiden tapauksessa, joiden identiteetti ei ole selkeästi miehen eikä naisen, &rdquo;muunsukupuolinen&rdquo; voi olla ok yleiskäsitteenä. Toinen ja ehkä edellistä laajemmin itseen kohdistettuna hyväksytty on vierasperäisen termin raakakäännös &rdquo;ei-binääri&rdquo;: Ei koe olevansa pysyvästi mies eikä nainenkaan.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Lisäksi ei-binäärillä alueella eri identiteeteille on loppumaton määrä termejä ja niille määrittelyjä niin, että ne eivät erotu toisistaan loogisesti ja niin, että eri ihmiset määrittelevät itsensä samaan termiin eri perustein. Näissä tapauksissa &ndash; jos asia todella on edes olennaista udella &ndash; voi antaa ihmisen itsensä kertoa oman identiteetin nimi ja kunnioittaa hänen itsemäärittelyään tämän käsitteen käytössä.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kohdatessasi lähimmäisen toimi näin:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Jos on ilmeistä, että ihminen on identiteetiltään nainen, kohtele häntä kuten kohtelisit kaikkia muitakin naisia.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Jos on ilmeistä, että ihminen on identiteetiltään mies, kohtele häntä kuten kohtelisit kaikkia muitakin miehiä.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Jos ihminen ei ilmennä selkeästi olevansa mies tai nainen, kohtele häntä ihmisenä.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Valitse heidän mahdollisista ammattinimikkeistään niiden mahdollinen sukupuolineutraali versio.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li><em>Muita kieliä kuin Suomea käytettäessä</em>:</li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Englannissa tittelien Mr ja Mrs sukupuolineutraali vastine on Mx.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Käytä ihmisen kokemuksen mukaisia yksikön 3. persoonan pronomineja niissä kielissä, joissa ne&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ovat&nbsp;sukupuolittuneita. Ruotsissa neutraali versio on &rdquo;hen&rdquo; ja Englannissa &rdquo;they&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Älä toimi näin:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Jos joku on varmaa, niin ainakin &rdquo;transu&rdquo; on väärä termivalinta &ndash; se on loukkaavuudeltaan samaa luokkaa kuin &rdquo;n-u&rdquo;-slurri tummaihoisesta.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Vanhentunut käsite transseksuaalinen koetaan usein loukkaavaksi: Transsukupuolisuudella ei ole varsinaisesti mitään tekemistä ihmisen seksuaalisuuden kanssa, vaan se voi olla mitä tahansa niin kuin kaikilla muillakin.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Sukupuolta ei vaihdeta, ulkoinen sukupuoli korjataan vastaamaan omaa kokemusta. Edelleen validi juridinen termi &rdquo;sukupuolen vaihtaminen&rdquo; liittyy ainoastaan juridisen sukupuolimerkinnän muutokseen.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Muuhun satuttavaan vuorovaikutukseen kuuluu mm.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; - vanhan etunimen käyttö tai vastaava &rdquo;väärin sukupuolittaminen&rdquo;,</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; - utelu menneestä elämästä väärässä sukupuolessa, jalkovälin nykytilasta jne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; - puhe &rdquo;oikeista&rdquo; naisista tai miehistä.</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Jos olet ilmeisesti loukannut sananvalinnoillasi, pahoittele äläkä ala inttämään: Ihminen tietää oman kokemuksensa paremmin kuin Sinä.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eihän se tämän enempää vaadi, vai&hellip;?</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Muista vielä, että</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Työelämässä ja asiakkaana sukupuolivähemmistöjen edustajia suojaa Tasa-arvolaki. Käytännössä se tarkoittaa, että et voi palvelun tarjoajana, työnantajana, esimiehenä tai työtoverina asettaa muita huonompaan asemaan sellaista henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässään määrättyä tai hän ilmaisee sukupuoltaan muutoin totutusta tavasta poiketen.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Käytännössä noudattamalla edellä mainittuja ohjeita tällaista syrjintää ei pääse tapahtumaan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jos asian syntyjä syviä aletaan miettiä</strong>, on syytä ymmärtää se, että</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>sukupuolen moninaisuuden tilat ovat osa ihmisyyttä, samoin kuin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus tai oikea- ja vasenkätisyys: Kaikkia näitä on ihmispopulaatioissa jotensakin vakiomäärä ja kaikilla niillä lienee biologinen tausta.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>sikiön kehityksessä aivojen sukupuolittuminen tapahtuu kehon sukupuolittumisen jälkeen. Jos noissa olosuhteissa kohtaavat sopivat geneettiset altisteet ja äidin hormonaaliset muutokset, voi tuloksena olla eri tavoin sukupuolittunut keho ja aivot.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>sukupuolen moninainen ilmeneminen voi johtua myös suoraan kromosomaalisesta variaatiosta. Tällöin on kyse intersukupuolisuudesta, jossa keho ei ole välttämättä täysin feminiininen tai maskuliininen. Intersukupuolisen identiteetti voi olla mies, nainen, trans-jotain tai vain intersukupuolinen.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>osa näistä ihmisistä tarvitsee lääketieteellisiä toimenpiteitä ollakseen kokonaisina omina itsenään. Tässä suhteessa tilanne on hyvin paljon vastaava kuin raskauden kohdalla: Kumpikaan ei ole tauti, mutta mahdollisen ja oikein määritellyn hoidon takia ne ovat mukana kansainvälisessä tautiluokituksessa.</li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li>mikään näistä tiloista ei siis ole mielenterveyden häiriö eikä mikään niistä ole psykiatrisin menettelyin pois hoidettavissa.</li></ul><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kirjoituksen tarkoitus

 

Sukupuolivähemmistöjä edustavat ihmiset kokevat elämässään monenlaista negatiivista painetta muilta ihmisiltä niin, että heidän oikeuttaan olla omana itsenään loukataan. Toisaalta monet cis-ihmiset kokevat sukupuolivähemmistöön kuuluvan kohtaamisen haasteellisena ja loputtomasti erilaisia vaatimuksia sisältävänä asiana. Tämä tuottaa monissa heistä ahdistusta ja toisaalta se ahdistus kääntyy joillakin myös aggressioksi: ”Miksi minun pitää ottaa tollaset huomioon - ennen oli helpompaa, kun oli vain miehiä ja naisia, minkä saattoi vain vilkaista haarojen välistä.”

 

Tämän ristiriidan helpottamiseksi olen hahmotellut ”minimietiketin”, jolla asioihin enempää perehtymätön kansalainen voisi pärjätä ja jonka ei pitäisi olla liian monimutkainen hallittavaksi.

 

Termeistä

 

 • Jos on erityisesti puhe ihmisistä, joiden oma kokemus vastaa kätilön arvaamaa sukupuolta, asiallinen käsite on cis-sukupuolinen, cis-nainen, cis-mies…: Cis  = samalla puolella.

 

 • Trans = ”toisella puolella”

 

 • Kaikista sukupuolivähemmistössä olevista voidaan käyttää asiallisesti käsitteitä ”transihmiset” ja ”sukupuolivähemmistöt”.

 

 • ”Sukupuolen moninaisuus” –termi on hyvä, kun keskustellaan kaikista, myös cis-ihmiset mukaan lukien.

 

 • Henkilö, joka on tullut määritellyksi naiseksi, mutta kokee olevansa mies, on joko ”mies”, ”transmies” tai joskus prosessin kokonaan läpikäyneenä ”transtaustainen mies”.

 

 • Henkilöstä itsestään puhuttaessa pelkkä mies on paras, mutta jos itse ilmiö on syytä ottaa puheeksi, mainitut trans-alkuiset sanat ovat asianmukaisia.

 

 • Sama kääntäen mieheksi määritellylle, joka kokee olevansa nainen.

 

 • Niiden tapauksessa, joiden identiteetti ei ole selkeästi miehen eikä naisen, ”muunsukupuolinen” voi olla ok yleiskäsitteenä. Toinen ja ehkä edellistä laajemmin itseen kohdistettuna hyväksytty on vierasperäisen termin raakakäännös ”ei-binääri”: Ei koe olevansa pysyvästi mies eikä nainenkaan.

 

 • Lisäksi ei-binäärillä alueella eri identiteeteille on loppumaton määrä termejä ja niille määrittelyjä niin, että ne eivät erotu toisistaan loogisesti ja niin, että eri ihmiset määrittelevät itsensä samaan termiin eri perustein. Näissä tapauksissa – jos asia todella on edes olennaista udella – voi antaa ihmisen itsensä kertoa oman identiteetin nimi ja kunnioittaa hänen itsemäärittelyään tämän käsitteen käytössä.

 

 

Kohdatessasi lähimmäisen toimi näin:

 

 • Jos on ilmeistä, että ihminen on identiteetiltään nainen, kohtele häntä kuten kohtelisit kaikkia muitakin naisia.

 

 • Jos on ilmeistä, että ihminen on identiteetiltään mies, kohtele häntä kuten kohtelisit kaikkia muitakin miehiä.

 

 • Jos ihminen ei ilmennä selkeästi olevansa mies tai nainen, kohtele häntä ihmisenä.

 

 • Valitse heidän mahdollisista ammattinimikkeistään niiden mahdollinen sukupuolineutraali versio.

 

 

 • Muita kieliä kuin Suomea käytettäessä:

 

      - Englannissa tittelien Mr ja Mrs sukupuolineutraali vastine on Mx.

 

      - Käytä ihmisen kokemuksen mukaisia yksikön 3. persoonan pronomineja niissä kielissä, joissa ne     

        ovat sukupuolittuneita. Ruotsissa neutraali versio on ”hen” ja Englannissa ”they”.

 

 

 

Älä toimi näin:

 

 • Jos joku on varmaa, niin ainakin ”transu” on väärä termivalinta – se on loukkaavuudeltaan samaa luokkaa kuin ”n-u”-slurri tummaihoisesta.

 

 • Vanhentunut käsite transseksuaalinen koetaan usein loukkaavaksi: Transsukupuolisuudella ei ole varsinaisesti mitään tekemistä ihmisen seksuaalisuuden kanssa, vaan se voi olla mitä tahansa niin kuin kaikilla muillakin.

 

 • Sukupuolta ei vaihdeta, ulkoinen sukupuoli korjataan vastaamaan omaa kokemusta. Edelleen validi juridinen termi ”sukupuolen vaihtaminen” liittyy ainoastaan juridisen sukupuolimerkinnän muutokseen.

 

 • Muuhun satuttavaan vuorovaikutukseen kuuluu mm.

 

      - vanhan etunimen käyttö tai vastaava ”väärin sukupuolittaminen”,

 

      - utelu menneestä elämästä väärässä sukupuolessa, jalkovälin nykytilasta jne.

 

      - puhe ”oikeista” naisista tai miehistä.

 

 • Jos olet ilmeisesti loukannut sananvalinnoillasi, pahoittele äläkä ala inttämään: Ihminen tietää oman kokemuksensa paremmin kuin Sinä.

 

 

 

Eihän se tämän enempää vaadi, vai…?

 

 

Muista vielä, että

 

 • Työelämässä ja asiakkaana sukupuolivähemmistöjen edustajia suojaa Tasa-arvolaki. Käytännössä se tarkoittaa, että et voi palvelun tarjoajana, työnantajana, esimiehenä tai työtoverina asettaa muita huonompaan asemaan sellaista henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässään määrättyä tai hän ilmaisee sukupuoltaan muutoin totutusta tavasta poiketen.

 

         Käytännössä noudattamalla edellä mainittuja ohjeita tällaista syrjintää ei pääse tapahtumaan.

 

 

Jos asian syntyjä syviä aletaan miettiä, on syytä ymmärtää se, että

 

 • sukupuolen moninaisuuden tilat ovat osa ihmisyyttä, samoin kuin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus tai oikea- ja vasenkätisyys: Kaikkia näitä on ihmispopulaatioissa jotensakin vakiomäärä ja kaikilla niillä lienee biologinen tausta.

 

 • sikiön kehityksessä aivojen sukupuolittuminen tapahtuu kehon sukupuolittumisen jälkeen. Jos noissa olosuhteissa kohtaavat sopivat geneettiset altisteet ja äidin hormonaaliset muutokset, voi tuloksena olla eri tavoin sukupuolittunut keho ja aivot.

 

 • sukupuolen moninainen ilmeneminen voi johtua myös suoraan kromosomaalisesta variaatiosta. Tällöin on kyse intersukupuolisuudesta, jossa keho ei ole välttämättä täysin feminiininen tai maskuliininen. Intersukupuolisen identiteetti voi olla mies, nainen, trans-jotain tai vain intersukupuolinen.

 

 • osa näistä ihmisistä tarvitsee lääketieteellisiä toimenpiteitä ollakseen kokonaisina omina itsenään. Tässä suhteessa tilanne on hyvin paljon vastaava kuin raskauden kohdalla: Kumpikaan ei ole tauti, mutta mahdollisen ja oikein määritellyn hoidon takia ne ovat mukana kansainvälisessä tautiluokituksessa.

 

 • mikään näistä tiloista ei siis ole mielenterveyden häiriö eikä mikään niistä ole psykiatrisin menettelyin pois hoidettavissa.
]]>
15 http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259085-mita-sukupuolen-moninaisuudesta-on-syyta-tietaa#comments Positiivinen vuorovaikutus Sukupuolen moninaisuus Syrjimättömyys Sun, 05 Aug 2018 13:13:11 +0000 Anukatariina Solonen http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259085-mita-sukupuolen-moninaisuudesta-on-syyta-tietaa
Pitääkö kansanedustajan olla yhtä tietämätön kuin edustamansa kansa? http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257613-pitaako-kansanedustajan-olla-yhta-tietamaton-kuin-edustamansa-kansa <p>Olin kuuntelemassa tiistaina 26.6. Helsinki Priden yhteydessä pidettyä eduskunnan HLBTI-ryhmän &rdquo;kyselytuntia&rdquo;.&nbsp; Paikalla oli edustus kaikista eduskuntapuolueista kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. Teemoiksi oli nostettu sateenkaariväelle tärkeitä teemoja:</p><ul><li>Miten kansanedustajat ovat edistäneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia viime vuoden aikana?</li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li>Kuinka kansanedustajat aikovat turvata translain kokonaisuudistuksen?</li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li>Aiotaanko eduskunnassa kieltää intersukupuolisten lasten kosmeettiset ja tahdonvastaiset sukuelinkirurgia?</li></ul><p>&nbsp;</p><p><a href="https://seta.fi/tapahtuma/eduskunnan-hlbti-verkoston-kyselytunti-2/">https://seta.fi/tapahtuma/eduskunnan-hlbti-verkoston-kyselytunti-2/</a></p><p>&nbsp;</p><p>Itse muistan olleeni vuonna 2015 eräässä ryhmässä miettimässä translain uudistuksen mahdollisuuksia sen mentyä mynkään edellisen hallituksen panikoimisen ja kristillisdemokraattien kiristyksen takia. Tuolloin harkittiin kansalaisaloitetta, mutta todettiin sen olevan tuossa vaiheessa epärealistisen vaihtoehdon. Nyt, vain vajaa kolme vuotta tuon jälkeen, kansalaisaloite tuntuu olevan tarpeeton vaihtoehto: Kaikilla suurilla ja useimmilla keskisuurillakin puolueilla on myönteinen kanta translain uudistukseen. Keskusteltavaa toki on vielä siitä, mikä tuon kokonaisuudistuksen sisältö on. Kaikki nuo puolueet ovat varmasti sisällyttäneet siihen hedelmättömyysvaatimuksesta luopumisen. Onko kaikilla mukana myös länsimaissa vauhdilla yleistynyt juridisen ja lääketieteellisen prosessin erottaminen ja itsemääräysperiaate, jää nähtäväksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Pride-tilaisuuden keskustelussa hahmoteltiin jopa ajatusta, jossa noihin lausumiin sitoutuneet puolueet eivät hyväksyisi hallituskumppanikseen sellaista, jolla ei tätä sitoumusta olisi. Tapahtuisiko tämä sitten sen perusteella, kenen kanssa ylipäätään neuvotellaan vai sisällyttämällä teema hallitusohjelmaan, jäi vielä auki. Luonnollisesti yksikään puolue ei tuossa tilaisuudessa mitään lupausta asiasta voinut tehdä. Sen sijaan yksittäisten kansanedustajien lupauksia ja aloitteita kuultiin, kuten Kokoomuksen Sari Raassinan ehdotus tiettyjen hoitojen salliminen vain terveydenhoidon ammattilaisille ilmeisen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.sariraassina.fi/blogi/ " title="https://www.sariraassina.fi/blogi/ ">https://www.sariraassina.fi/blogi/ </a> &nbsp;&nbsp;(Blogi torstai&nbsp;28.6.2018)</p><p>&nbsp;</p><p>Ongelmaksi tässä ehdotuksessa vielä jää sen soveltaminen ns. &rdquo;eheytyshoitoihin&rdquo;, koska homoseksuaalisuus ei ole oikeasti sairaus ja eheytyksessä &rdquo;hoitajat&rdquo; harrastavat &rdquo;sielunhoitoa&rdquo;. Todellisuudessahan on kyse äärimmäisen voimakkaasta henkisestä väkivaltaisesta manipulaatiosta, joka useassa tapauksessa johtaa mielen järkkymiseen.&nbsp;</p><p><a href="https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/romahdus-paatti-patrick-tiaisen-kaksoiselaman-han-oli-homo-eika-siita-parannuta-minulle-vakuutettiin-etta-olen-jumalan-luoma-mies-joka-rakastaa-naista-200937561/">https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/romahdus-paatti-patrick-tiaisen-kaksoiselaman-han-oli-homo-eika-siita-parannuta-minulle-vakuutettiin-etta-olen-jumalan-luoma-mies-joka-rakastaa-naista-200937561/</a></p><p>&nbsp;</p><p>Maailma on siis muuttunut nopeasti ja tässä asiassa pääosin parempaan suuntaan. Toisaalta vaikuttaa siltä, että se myös polaroituu samalla: Ne ihmiset, joilla on näissä asioissa asenneongelmia, saattoivat niitä ilmentää kaikessa rauhassa ja todeta, että heidän syrjintänsä kohteita ei päästetä valloilleen &rdquo;elämään miten sattuu&rdquo;. Nyt, kun yksi vähemmistö toisensa jälkeen on päässyt parempaan asemaan ja myös näkyy julkisuudessa positiivisessa valossa, on asia ruvennut ahdistamaan: Pitääkö minun ottaa tuollaisetkin asiat ja ihmiset huomioon ja olla vielä heitä pilkkaamatta&hellip;?!! Tämäntapainen paine lienee ollut takana kasvaneeseen vihakirjoitteluun &ndash; sen lisäksi, että tämä sama kansankerros on purkanut samaan tapaan muitakin ahdistuksiaan, kuten maahanmuuttajiin kohdistuvaa pelkoaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Tästä mieleeni tuli se seikka, että kansanedustajat tekevät koko ajan päätöksiä asioista, joista heillä ei oikeasti ole riittävää tietoa. Monissa talouspoliittisissa tai vastaavissa asioissa mitään yksikäsitteistä tietoa ei olekaan, on vain usein poliittisesti värittyneitä skenaarioita ja preferenssejä. Lakeja valmistelevat valiokunnat toki kuulevat monia asiantuntijoita, joista monet ovat käytännössä eri asioiden lobbareita. Ajatukseni tieteellisistä tietoiskuista poikkeaa tässä suhteessa tuosta käytännöstä.</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä tulee seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvään lainsäädäntöön, siinä taustatiedot ovat pääsääntöisesti tieteen löydöksiin perustuvia. Niistäkin osa on moniselitteisiä, ja amerikkalainen fundamentalistivetoinen pupputiedegeneraattori tuottaa siihen oman sekoittavan elementtinsä. Kuitenkin esimerkiksi sellaiset asiat, että niin seksuaalisen suuntautumisen kuin sukupuoli-identiteetin kirjot perustuvat nykytieteen valossa biologisiin tekijöihin ja että ne ovat olennainen osa ihmislajin normaalia variaatiota:&nbsp; Silmien väri tai &nbsp;nenän pituus voivat sentään vaihdella alueellisen geneettisen aineksen perusteella, mutta esimerkiksi vasenkätisyys , homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus esiintyvät väestössä likimain samalla todennäköisyydellä kaikkialla maailmassa.</p><p>&nbsp;</p><p>Tätä taustaa ajattelin, kun kuuntelin Perussuomalaisten edustaja Ville Tavion pohdintaa. Hänellä oli selkeästi halua tehdä hyviä asioita tässä asiassa, mutta häneltä tuntui puuttuvan totaalisesti ne teoreettiset palikat, joiden perusteella jotain järkevää mielipidettä voisi muodostaa. Hän, kuten myös Sinisten Tiina Elovaara kertoivat, kuinka vaikea näistä asioista on keskustella eräiden ryhmätoverien kanssa.</p><p>&nbsp;</p><p>Ajatukseni oli, että tämänkaltaisissa asioissa edustajat tarvitsisivat riittävän helppotajuiseksi pureskeltuja tietoiskuja päätöksen kohteena olevasta asiasta, jotta he edes ymmärtäisivät, mistä he ovat oikein päättämässä. Sari Raassina tuossa tilaisuudessa valottikin lääketieteen nykykäsitystä, jonka mukaan taustalla on biologiset prosessit, jotka vaikuttavat aivojen kehittymiseen sikiökaudella.</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;.vai onko vain ajateltava, että edustaakseen äänestäjiään kansanedustajan velvollisuus on pysyä yhtä tietämättömänä&nbsp; kuin hänen äänestäjänsä? Näin varmaan voi olla tarkoitus menetellä, jos puolueen agenda perustuu olennaisesti tuohon tietämättömyyteen. Toisaalta juuri tiedon lisääntyminen on monissa puolueissa muuttanut kantaa transasiassa, koska vähemmistön oikeuksien estäminen ei ole ollut niiden kärkiteema.</p><p>&nbsp;</p><p>Yksi tapa toimia on tarjoilla kansalle valheita vasten parempaa tietoa, koska se vaikuttaa olevan puolueen ideologian kannalta hyödyllistä&hellip; Toinen kansanedustaja-lääkäri-Sari (Tanus) ei tällä kertaa ollut paikalla. Hän esittää täydellisen ja laskelmoidun epämoraalisesti valheita, joita hän tietää kannattajiensa ja jopa tietämättömien vastustajiensakin pitävän lääketieteellisinä faktoina. &nbsp;Vähätellessään lääkärin auktoriteetillaan transsukupuolisten identiteetin relevanssia ja hoitojen tarpeellisuutta Tanus faktisesti toimii lääkäriliiton eettisien ohjeiden vastaisesti. Tämän hän tekee tietoisesti väittämällä näin toimiessaan olevansa vain poliitikko, ei hoitava lääkäri. Väite on kestämätön, koska politikoivana lääkärinä hän todellisuudessa pyrkii vaikuttamaan potilaiden hoitoihin lainsäädännön kautta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olin kuuntelemassa tiistaina 26.6. Helsinki Priden yhteydessä pidettyä eduskunnan HLBTI-ryhmän ”kyselytuntia”.  Paikalla oli edustus kaikista eduskuntapuolueista kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. Teemoiksi oli nostettu sateenkaariväelle tärkeitä teemoja:

 • Miten kansanedustajat ovat edistäneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia viime vuoden aikana?

 

 • Kuinka kansanedustajat aikovat turvata translain kokonaisuudistuksen?

 

 • Aiotaanko eduskunnassa kieltää intersukupuolisten lasten kosmeettiset ja tahdonvastaiset sukuelinkirurgia?

 

https://seta.fi/tapahtuma/eduskunnan-hlbti-verkoston-kyselytunti-2/

 

Itse muistan olleeni vuonna 2015 eräässä ryhmässä miettimässä translain uudistuksen mahdollisuuksia sen mentyä mynkään edellisen hallituksen panikoimisen ja kristillisdemokraattien kiristyksen takia. Tuolloin harkittiin kansalaisaloitetta, mutta todettiin sen olevan tuossa vaiheessa epärealistisen vaihtoehdon. Nyt, vain vajaa kolme vuotta tuon jälkeen, kansalaisaloite tuntuu olevan tarpeeton vaihtoehto: Kaikilla suurilla ja useimmilla keskisuurillakin puolueilla on myönteinen kanta translain uudistukseen. Keskusteltavaa toki on vielä siitä, mikä tuon kokonaisuudistuksen sisältö on. Kaikki nuo puolueet ovat varmasti sisällyttäneet siihen hedelmättömyysvaatimuksesta luopumisen. Onko kaikilla mukana myös länsimaissa vauhdilla yleistynyt juridisen ja lääketieteellisen prosessin erottaminen ja itsemääräysperiaate, jää nähtäväksi.

 

Pride-tilaisuuden keskustelussa hahmoteltiin jopa ajatusta, jossa noihin lausumiin sitoutuneet puolueet eivät hyväksyisi hallituskumppanikseen sellaista, jolla ei tätä sitoumusta olisi. Tapahtuisiko tämä sitten sen perusteella, kenen kanssa ylipäätään neuvotellaan vai sisällyttämällä teema hallitusohjelmaan, jäi vielä auki. Luonnollisesti yksikään puolue ei tuossa tilaisuudessa mitään lupausta asiasta voinut tehdä. Sen sijaan yksittäisten kansanedustajien lupauksia ja aloitteita kuultiin, kuten Kokoomuksen Sari Raassinan ehdotus tiettyjen hoitojen salliminen vain terveydenhoidon ammattilaisille ilmeisen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille.

 

https://www.sariraassina.fi/blogi/    (Blogi torstai 28.6.2018)

 

Ongelmaksi tässä ehdotuksessa vielä jää sen soveltaminen ns. ”eheytyshoitoihin”, koska homoseksuaalisuus ei ole oikeasti sairaus ja eheytyksessä ”hoitajat” harrastavat ”sielunhoitoa”. Todellisuudessahan on kyse äärimmäisen voimakkaasta henkisestä väkivaltaisesta manipulaatiosta, joka useassa tapauksessa johtaa mielen järkkymiseen. 

https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/romahdus-paatti-patrick-tiaisen-kaksoiselaman-han-oli-homo-eika-siita-parannuta-minulle-vakuutettiin-etta-olen-jumalan-luoma-mies-joka-rakastaa-naista-200937561/

 

Maailma on siis muuttunut nopeasti ja tässä asiassa pääosin parempaan suuntaan. Toisaalta vaikuttaa siltä, että se myös polaroituu samalla: Ne ihmiset, joilla on näissä asioissa asenneongelmia, saattoivat niitä ilmentää kaikessa rauhassa ja todeta, että heidän syrjintänsä kohteita ei päästetä valloilleen ”elämään miten sattuu”. Nyt, kun yksi vähemmistö toisensa jälkeen on päässyt parempaan asemaan ja myös näkyy julkisuudessa positiivisessa valossa, on asia ruvennut ahdistamaan: Pitääkö minun ottaa tuollaisetkin asiat ja ihmiset huomioon ja olla vielä heitä pilkkaamatta…?!! Tämäntapainen paine lienee ollut takana kasvaneeseen vihakirjoitteluun – sen lisäksi, että tämä sama kansankerros on purkanut samaan tapaan muitakin ahdistuksiaan, kuten maahanmuuttajiin kohdistuvaa pelkoaan.

 

Tästä mieleeni tuli se seikka, että kansanedustajat tekevät koko ajan päätöksiä asioista, joista heillä ei oikeasti ole riittävää tietoa. Monissa talouspoliittisissa tai vastaavissa asioissa mitään yksikäsitteistä tietoa ei olekaan, on vain usein poliittisesti värittyneitä skenaarioita ja preferenssejä. Lakeja valmistelevat valiokunnat toki kuulevat monia asiantuntijoita, joista monet ovat käytännössä eri asioiden lobbareita. Ajatukseni tieteellisistä tietoiskuista poikkeaa tässä suhteessa tuosta käytännöstä.

 

Mitä tulee seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvään lainsäädäntöön, siinä taustatiedot ovat pääsääntöisesti tieteen löydöksiin perustuvia. Niistäkin osa on moniselitteisiä, ja amerikkalainen fundamentalistivetoinen pupputiedegeneraattori tuottaa siihen oman sekoittavan elementtinsä. Kuitenkin esimerkiksi sellaiset asiat, että niin seksuaalisen suuntautumisen kuin sukupuoli-identiteetin kirjot perustuvat nykytieteen valossa biologisiin tekijöihin ja että ne ovat olennainen osa ihmislajin normaalia variaatiota:  Silmien väri tai  nenän pituus voivat sentään vaihdella alueellisen geneettisen aineksen perusteella, mutta esimerkiksi vasenkätisyys , homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus esiintyvät väestössä likimain samalla todennäköisyydellä kaikkialla maailmassa.

 

Tätä taustaa ajattelin, kun kuuntelin Perussuomalaisten edustaja Ville Tavion pohdintaa. Hänellä oli selkeästi halua tehdä hyviä asioita tässä asiassa, mutta häneltä tuntui puuttuvan totaalisesti ne teoreettiset palikat, joiden perusteella jotain järkevää mielipidettä voisi muodostaa. Hän, kuten myös Sinisten Tiina Elovaara kertoivat, kuinka vaikea näistä asioista on keskustella eräiden ryhmätoverien kanssa.

 

Ajatukseni oli, että tämänkaltaisissa asioissa edustajat tarvitsisivat riittävän helppotajuiseksi pureskeltuja tietoiskuja päätöksen kohteena olevasta asiasta, jotta he edes ymmärtäisivät, mistä he ovat oikein päättämässä. Sari Raassina tuossa tilaisuudessa valottikin lääketieteen nykykäsitystä, jonka mukaan taustalla on biologiset prosessit, jotka vaikuttavat aivojen kehittymiseen sikiökaudella.

 

….vai onko vain ajateltava, että edustaakseen äänestäjiään kansanedustajan velvollisuus on pysyä yhtä tietämättömänä  kuin hänen äänestäjänsä? Näin varmaan voi olla tarkoitus menetellä, jos puolueen agenda perustuu olennaisesti tuohon tietämättömyyteen. Toisaalta juuri tiedon lisääntyminen on monissa puolueissa muuttanut kantaa transasiassa, koska vähemmistön oikeuksien estäminen ei ole ollut niiden kärkiteema.

 

Yksi tapa toimia on tarjoilla kansalle valheita vasten parempaa tietoa, koska se vaikuttaa olevan puolueen ideologian kannalta hyödyllistä… Toinen kansanedustaja-lääkäri-Sari (Tanus) ei tällä kertaa ollut paikalla. Hän esittää täydellisen ja laskelmoidun epämoraalisesti valheita, joita hän tietää kannattajiensa ja jopa tietämättömien vastustajiensakin pitävän lääketieteellisinä faktoina.  Vähätellessään lääkärin auktoriteetillaan transsukupuolisten identiteetin relevanssia ja hoitojen tarpeellisuutta Tanus faktisesti toimii lääkäriliiton eettisien ohjeiden vastaisesti. Tämän hän tekee tietoisesti väittämällä näin toimiessaan olevansa vain poliitikko, ei hoitava lääkäri. Väite on kestämätön, koska politikoivana lääkärinä hän todellisuudessa pyrkii vaikuttamaan potilaiden hoitoihin lainsäädännön kautta.

]]>
56 http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257613-pitaako-kansanedustajan-olla-yhta-tietamaton-kuin-edustamansa-kansa#comments Fri, 29 Jun 2018 13:03:45 +0000 Anukatariina Solonen http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257613-pitaako-kansanedustajan-olla-yhta-tietamaton-kuin-edustamansa-kansa
Translasten hoidot tälle vuosituhannelle http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256001-translasten-hoidot-talle-vuosituhannelle <p>Brittiläinen nettijulkaisu iNews raportoi translasten hoitoihin liittyvästä uudesta tutkimuksesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Sen mukaan uusi vertaisarvioitu julkaisu on osoittanut, että tutkimusten menetelmät, jotka väittävät, että sukupuoltaan epätyypillisesti ilmaisevista lapsista 80% muuttaisi kantaansa murrosiässä tai sen jälkeen, ovat vakavasti virheellisiä. Kritisoidut kyselytutkimukset tehtiin Hollannissa ja Kanadassa 1970-2000-luvuilla, ja suurin osa tutkimuksissa olleista lapsista ei täyttänyt sukupuolen dysforian kriteereitä lainkaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Tätä 80%:n lukua ovat käyttäneet jatkuvasti sellaiset tahot, jotka yrittävät estää transnuoria pääsemästä heidän tilaansa auttaviin hoitoihin. Tällainen lääketieteellistä auktoriteettiaan käyttänyt taho on ollut Suomessa mm. Kristillisten kansanedustaja, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Sari Tanus. Nyt julkaistut tulokset osoittavat, että translasten pääsyn salliminen näihin palveluihin parantaa heidän elämänlaatuaan ja alentaa ahdistusta ja masennusta samalle tasolle kuin heidän muilla ikätovereillaan.</p><p>&nbsp;</p><p>80%;n luku on peräisin 1970- ja 2000-lukujen välillä Hollannissa ja Kanadassa tehdyistä tutkimuksista, joissa arvioitiin, säilyykö palveluja sukupuoliristiriitaan hakevien lasten identiteetti aikuiseksi saakka. Uudessa julkaisussa päädytään siihen, että moni lapsi, jotka oli tuotu klinikalle, ei kokenut sukupuolista dysforiaa, eivätkä he nähneet itsensä transihmisiksi. Näin täysin asiaan liittymättömiä lapsia käytettiin lukujen vertailuarvossa. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Toinen vakava virhe on ollut se, että seurannassa kaikki osallistujat, jotka eivät olleet enää mukana loppuvaiheessa mistä tahansa syystä, laskettiin &quot;identiteettinsä muuttaneiksi&quot;. Tämä tapahtui ilman mitään todisteita tai tietoja lapsista.</p><p>&nbsp;</p><p>Oikeista lähtöasetelmista saadut tulokset ovat täysin päinvastaisia. Esimerkiksi Australiassa eräässä oikeustapauksessa todettiin äskettäin, että jopa 96 prosenttia translapsista, jotka etsivät palveluja sukupuoliklinikalta Royal Children&#39;s Hospitalissa Melbournessa vuosina 2003-2017, näkivät edelleen transsukupuolisiksi myös aikuisena.</p><p>&nbsp;</p><p>Sukupuolikokemusta tukeva hoito on osoittautunut uskomattoman menestyksekkääksi ympäri maailmaa.&nbsp;Uuden tutkimustiedon mukaan translapset hyötyvät massiivisesti päästyään heidän tilaansa parantaviin palveluihin, kuten sosiaaliseen tuki ja murrosikää viivästyttävät hormoniblokkerit. Seurantatutkimukset murrosikäisille annettujen hormoniblokkereiden vaikutuksiin liittyvistä myönteisiä tuloksista on olemassa runsaasti todisteita. Itse asiassa murrosiän estäjiä on käytetty 1970-luvun 1970-luvulla murrosikäisille ja translapsille niitä alettiin antaa 1990-luvun alusta lähtien. Lähes kolmen vuosikymmenen seurannan todisteet osoittavat, että ne ovat täysin palautuvia ja turvallinen tapa keskeyttää murrosikä.&nbsp;Toisaalta todisteet osoittavat, että viivästyneellä hoidolla on kielteisiä vaikutuksia heidän henkiseen hyvinvointiinsa.</p><p>&nbsp;</p><p>Lue lehtijuttu osoitteessa: <a href="https://inews.co.uk/opinion/comment/the-studies-that-tell-you-some-trans-kids-grow-up-to-change-their-mind-are-deeply-flawed-heres-why/">https://inews.co.uk/opinion/comment/the-studies-that-tell-you-some-trans-kids-grow-up-to-change-their-mind-are-deeply-flawed-heres-why/</a></p><p>&nbsp;</p><p>Tieteellisen artikkelin abstrakti on osoitteessa: <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2018.1456390?scroll=top&amp;needAccess=true&amp;journalCode=wijt20&amp;">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2018.1456390?scroll=top&amp;needAccess=true&amp;journalCode=wijt20&amp;</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Brittiläinen nettijulkaisu iNews raportoi translasten hoitoihin liittyvästä uudesta tutkimuksesta.

 

Sen mukaan uusi vertaisarvioitu julkaisu on osoittanut, että tutkimusten menetelmät, jotka väittävät, että sukupuoltaan epätyypillisesti ilmaisevista lapsista 80% muuttaisi kantaansa murrosiässä tai sen jälkeen, ovat vakavasti virheellisiä. Kritisoidut kyselytutkimukset tehtiin Hollannissa ja Kanadassa 1970-2000-luvuilla, ja suurin osa tutkimuksissa olleista lapsista ei täyttänyt sukupuolen dysforian kriteereitä lainkaan.

 

Tätä 80%:n lukua ovat käyttäneet jatkuvasti sellaiset tahot, jotka yrittävät estää transnuoria pääsemästä heidän tilaansa auttaviin hoitoihin. Tällainen lääketieteellistä auktoriteettiaan käyttänyt taho on ollut Suomessa mm. Kristillisten kansanedustaja, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Sari Tanus. Nyt julkaistut tulokset osoittavat, että translasten pääsyn salliminen näihin palveluihin parantaa heidän elämänlaatuaan ja alentaa ahdistusta ja masennusta samalle tasolle kuin heidän muilla ikätovereillaan.

 

80%;n luku on peräisin 1970- ja 2000-lukujen välillä Hollannissa ja Kanadassa tehdyistä tutkimuksista, joissa arvioitiin, säilyykö palveluja sukupuoliristiriitaan hakevien lasten identiteetti aikuiseksi saakka. Uudessa julkaisussa päädytään siihen, että moni lapsi, jotka oli tuotu klinikalle, ei kokenut sukupuolista dysforiaa, eivätkä he nähneet itsensä transihmisiksi. Näin täysin asiaan liittymättömiä lapsia käytettiin lukujen vertailuarvossa.  

 

Toinen vakava virhe on ollut se, että seurannassa kaikki osallistujat, jotka eivät olleet enää mukana loppuvaiheessa mistä tahansa syystä, laskettiin "identiteettinsä muuttaneiksi". Tämä tapahtui ilman mitään todisteita tai tietoja lapsista.

 

Oikeista lähtöasetelmista saadut tulokset ovat täysin päinvastaisia. Esimerkiksi Australiassa eräässä oikeustapauksessa todettiin äskettäin, että jopa 96 prosenttia translapsista, jotka etsivät palveluja sukupuoliklinikalta Royal Children's Hospitalissa Melbournessa vuosina 2003-2017, näkivät edelleen transsukupuolisiksi myös aikuisena.

 

Sukupuolikokemusta tukeva hoito on osoittautunut uskomattoman menestyksekkääksi ympäri maailmaa. Uuden tutkimustiedon mukaan translapset hyötyvät massiivisesti päästyään heidän tilaansa parantaviin palveluihin, kuten sosiaaliseen tuki ja murrosikää viivästyttävät hormoniblokkerit. Seurantatutkimukset murrosikäisille annettujen hormoniblokkereiden vaikutuksiin liittyvistä myönteisiä tuloksista on olemassa runsaasti todisteita. Itse asiassa murrosiän estäjiä on käytetty 1970-luvun 1970-luvulla murrosikäisille ja translapsille niitä alettiin antaa 1990-luvun alusta lähtien. Lähes kolmen vuosikymmenen seurannan todisteet osoittavat, että ne ovat täysin palautuvia ja turvallinen tapa keskeyttää murrosikä. Toisaalta todisteet osoittavat, että viivästyneellä hoidolla on kielteisiä vaikutuksia heidän henkiseen hyvinvointiinsa.

 

Lue lehtijuttu osoitteessa: https://inews.co.uk/opinion/comment/the-studies-that-tell-you-some-trans-kids-grow-up-to-change-their-mind-are-deeply-flawed-heres-why/

 

Tieteellisen artikkelin abstrakti on osoitteessa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2018.1456390?scroll=top&needAccess=true&journalCode=wijt20&

]]>
42 http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256001-translasten-hoidot-talle-vuosituhannelle#comments Blokkerihoito Translapset Mon, 28 May 2018 19:30:07 +0000 Anukatariina Solonen http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256001-translasten-hoidot-talle-vuosituhannelle
Unkarin tie on meidän tiemme - Huhtasaaren unelmasta http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255130-unkarin-tiemme-on-meidan-tiemme-huhtasaaren-unelmasta <p>Laura Huhtasaari unelmoi blogissaan Unkarin niin ihanan kristillisestä nykyhallinnosta. Hän kuvasi asiaa hieman summittaisesti, joten koen velvollisuudekseni täsmentää tuon unelman sisältöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Unelman mukaan Perussuomalaiset voittavat vaalit superjytkyllä, joka tuo heille enemmistön eduskuntaan. Sen jälkeen alkaa tapahtua.</p><p>&nbsp;</p><p>Seuraavia vaaleja varten muutetaan vaalilakeja niin, että ne varmistavat seuraavissa vaaleissa perussuomalaisten voiton. Varmuuden vuoksi varaudutaan vaalivilppitoimintaan tämän lisäksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Yle miehitetään perussuomalaisilla ja sen tuottama uutistarjonta on perussuomalaisia arvoja mainostava ja vastustajia haukkuva. Muita mielipiteitä esittävän lehdistön toiminta-aluetta rajataan ja niiden taloudellista tukea estetään.</p><p>&nbsp;</p><p>Yliopistojen, joissa tehdään perussuomalaisiin nähden kriittistä tutkimusta, toimintaa vaikeutetaan tai niitä suorastaan suljetaan. Vapaiden kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä heikennetään ja niitä uhkaillaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Maahanmuuttajia varten rakennetaan panssariaita Torniosta Kilpisjärvelle. Sen läpi päästetään ihmisiä enintään 30 päivässä ja muut jäävät aidan toiselle puolelle oman onnensa nojaan. Aidan luvatta ylittäneet otetaan kiinni ja pahoinpidellään. Tämä kaikki tehdään siitä huolimatta, että EU ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt tuomitsevat toimintatavan.</p><p>&nbsp;</p><p>EU:ta haukutaan kaiken pahan aluksi ja juureksi valtiollisessa mediassa. EU-tuet otetaan kuitenkin halukkaasti vastaan. Ne ohjataan luontevasti perussuomalaisille ja heitä tukeville tahoille. EU-projekteihin kulutetaan selvästi suurempia summia kuin muihin vastaaviin ja rahaa siirtyy niistä korruptioon ja perussuomalaisten kannattajien taskuihin. Toinen hillotolppa kavereille muodostetaan pankkilainoista, joita ei käytännössä tarvitse maksaa takaisin. Näin muodostetaan rahoituspohja perussuomalaisten oligarkkien nousulle. Koska näihin tilanteisiin liittyy eittämättömiä laittomuuksia, oikeuslaitos miehitetään perussuomalaisia tukevilla henkilöillä, joten syytteet jäävät nostamatta.</p><p>&nbsp;</p><p>Valtakunnan politiikassa nostetaan korkeimmalle kristillisyys ja perhearvot. Käytännössä se tarkoittaa ennen kaikkea avioeron, abortin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustamista. Perhearvojen keskeiseksi sivujuonteeksi otetaan &rdquo;demografinen&rdquo; näkökulma. Se taas tarkoittaa huolta alhaisesta syntyvyydestä ja suomalaisen rodun vaalimista niin, että muiden etnisten ryhmien suhteellinen osuus ei kasvaisi. Keinoina tähän ovat mm. mainitut maahanmuuton estäminen sekä aborttien ja ehkäisyn kieltäminen &ndash; ja varmuuden vuoksi niiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustaminen.</p><p>&nbsp;</p><p>Venäjän Putiniin luodaan lämpimät suhteet, politiikkahan olisi jo likimain samansuuntainen. Venäjän tehdessä jotain kansainvälisesti tuomittavaa Putin otetaan vastaan ystävänä, kun mikään muu maa ei häntä halua ottaa vastaan. Mitään Venäjän toimintaa kritisoivaa ei noilla vierailuilla käsitellä. Suomi sidotaan energiapoliittisesti enemmän Venäjästä riippuvaiseksi.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Huhtasaari&nbsp; emännöisi myös World Congress of Families &ndash;järjestön kongressia Helsingissä. Tämä järjestö on päässyt riippumattoman ihmisoikeusjärjestön Southern Powerty Law Centerin laatimalle sateenkaari-ihmisiin kohdistuvien viharyhmien listalle ja järjestöllä tuntuu olevan lonkeroita lähes kaikkialla kristillisessä maailmassa tapahtuvaan ihkukristilliseen sateenkaariväen sortamiseen.</p><p>Järjestön taustalla on Jeltsinin ajan Venäjän ja amerikkalaisten oikeistokristittyjen pohdinnat syntyvyyden laskemisesta ja muslimiväestön lisääntymisen vaarasta. Tuosta on sitten ajauduttu mitä hurjimpaan soppaan, jonka vaikutukset näkyvät suoraan monien maiden nykypolitiikassa. Rahoitusta toimintaan tulee mm. Vatikaanilta ja venäläisiltä äärioikeistolaisilta oligarkeilta</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-" title="https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-">https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-</a>...</p><p>&nbsp;</p><p>World Congress of Families -järjestön ja venäläisten välinen suhde - Putin nyt Jeltsinin sijalla - ei järkkynyt Ukrainan sodan kiivaimpinakaan hetkinä.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.politico.com/magazine/story/2017/02/ho" title="https://www.politico.com/magazine/story/2017/02/ho">https://www.politico.com/magazine/story/2017/02/ho</a>...</p><p>&nbsp;</p><p>Järjestön siipien suojissa vaalitaan siis kaikkea ihkukristillistä ja joskus ihku-ei-kristillistäkin homojen vainoamista, missä muodoissa se nyt missä maassa soveliaaksi katsotaankin.</p><p>Kongressiin osallistuisi mm. Aito avioliiton kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä ja logonsa ja toimintatapansa AA:lle lainannut järjestö La Manif Pour Tous&rsquo;, sekä laaja joukko eri maiden perheystävällisiä poliitikkoja ja virkamiehiä. Mukana olisi myös Nigerian homojen sharialla ja kansallisella perinteellä perusteltavaa kuolemanrangaistusta tukeva YK-suurlähettiläs Usman Sarki. Homoviha yhdistäisi siis tässä joukossa myös uskontoja &ndash; Afrikan kristillistaustainen homovaino on ilman muuta tuettavana asiana mukana.</p><p>&nbsp;</p><p>Huhtasaaren ihanan kristillinen unelma ei toistaiseksi ole toteutunut. Itse unelmoin, että kaikki ihmiset, niin kristilliset kuin muutkin, ymmärtäisivät tällaisen unelmoinnin vaarallisuuden.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Laura Huhtasaari unelmoi blogissaan Unkarin niin ihanan kristillisestä nykyhallinnosta. Hän kuvasi asiaa hieman summittaisesti, joten koen velvollisuudekseni täsmentää tuon unelman sisältöä.

 

Unelman mukaan Perussuomalaiset voittavat vaalit superjytkyllä, joka tuo heille enemmistön eduskuntaan. Sen jälkeen alkaa tapahtua.

 

Seuraavia vaaleja varten muutetaan vaalilakeja niin, että ne varmistavat seuraavissa vaaleissa perussuomalaisten voiton. Varmuuden vuoksi varaudutaan vaalivilppitoimintaan tämän lisäksi.

 

Yle miehitetään perussuomalaisilla ja sen tuottama uutistarjonta on perussuomalaisia arvoja mainostava ja vastustajia haukkuva. Muita mielipiteitä esittävän lehdistön toiminta-aluetta rajataan ja niiden taloudellista tukea estetään.

 

Yliopistojen, joissa tehdään perussuomalaisiin nähden kriittistä tutkimusta, toimintaa vaikeutetaan tai niitä suorastaan suljetaan. Vapaiden kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä heikennetään ja niitä uhkaillaan.

 

Maahanmuuttajia varten rakennetaan panssariaita Torniosta Kilpisjärvelle. Sen läpi päästetään ihmisiä enintään 30 päivässä ja muut jäävät aidan toiselle puolelle oman onnensa nojaan. Aidan luvatta ylittäneet otetaan kiinni ja pahoinpidellään. Tämä kaikki tehdään siitä huolimatta, että EU ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt tuomitsevat toimintatavan.

 

EU:ta haukutaan kaiken pahan aluksi ja juureksi valtiollisessa mediassa. EU-tuet otetaan kuitenkin halukkaasti vastaan. Ne ohjataan luontevasti perussuomalaisille ja heitä tukeville tahoille. EU-projekteihin kulutetaan selvästi suurempia summia kuin muihin vastaaviin ja rahaa siirtyy niistä korruptioon ja perussuomalaisten kannattajien taskuihin. Toinen hillotolppa kavereille muodostetaan pankkilainoista, joita ei käytännössä tarvitse maksaa takaisin. Näin muodostetaan rahoituspohja perussuomalaisten oligarkkien nousulle. Koska näihin tilanteisiin liittyy eittämättömiä laittomuuksia, oikeuslaitos miehitetään perussuomalaisia tukevilla henkilöillä, joten syytteet jäävät nostamatta.

 

Valtakunnan politiikassa nostetaan korkeimmalle kristillisyys ja perhearvot. Käytännössä se tarkoittaa ennen kaikkea avioeron, abortin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustamista. Perhearvojen keskeiseksi sivujuonteeksi otetaan ”demografinen” näkökulma. Se taas tarkoittaa huolta alhaisesta syntyvyydestä ja suomalaisen rodun vaalimista niin, että muiden etnisten ryhmien suhteellinen osuus ei kasvaisi. Keinoina tähän ovat mm. mainitut maahanmuuton estäminen sekä aborttien ja ehkäisyn kieltäminen – ja varmuuden vuoksi niiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustaminen.

 

Venäjän Putiniin luodaan lämpimät suhteet, politiikkahan olisi jo likimain samansuuntainen. Venäjän tehdessä jotain kansainvälisesti tuomittavaa Putin otetaan vastaan ystävänä, kun mikään muu maa ei häntä halua ottaa vastaan. Mitään Venäjän toimintaa kritisoivaa ei noilla vierailuilla käsitellä. Suomi sidotaan energiapoliittisesti enemmän Venäjästä riippuvaiseksi. 

 

Huhtasaari  emännöisi myös World Congress of Families –järjestön kongressia Helsingissä. Tämä järjestö on päässyt riippumattoman ihmisoikeusjärjestön Southern Powerty Law Centerin laatimalle sateenkaari-ihmisiin kohdistuvien viharyhmien listalle ja järjestöllä tuntuu olevan lonkeroita lähes kaikkialla kristillisessä maailmassa tapahtuvaan ihkukristilliseen sateenkaariväen sortamiseen.

Järjestön taustalla on Jeltsinin ajan Venäjän ja amerikkalaisten oikeistokristittyjen pohdinnat syntyvyyden laskemisesta ja muslimiväestön lisääntymisen vaarasta. Tuosta on sitten ajauduttu mitä hurjimpaan soppaan, jonka vaikutukset näkyvät suoraan monien maiden nykypolitiikassa. Rahoitusta toimintaan tulee mm. Vatikaanilta ja venäläisiltä äärioikeistolaisilta oligarkeilta

 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-...

 

World Congress of Families -järjestön ja venäläisten välinen suhde - Putin nyt Jeltsinin sijalla - ei järkkynyt Ukrainan sodan kiivaimpinakaan hetkinä.

 

https://www.politico.com/magazine/story/2017/02/ho...

 

Järjestön siipien suojissa vaalitaan siis kaikkea ihkukristillistä ja joskus ihku-ei-kristillistäkin homojen vainoamista, missä muodoissa se nyt missä maassa soveliaaksi katsotaankin.

Kongressiin osallistuisi mm. Aito avioliiton kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä ja logonsa ja toimintatapansa AA:lle lainannut järjestö La Manif Pour Tous’, sekä laaja joukko eri maiden perheystävällisiä poliitikkoja ja virkamiehiä. Mukana olisi myös Nigerian homojen sharialla ja kansallisella perinteellä perusteltavaa kuolemanrangaistusta tukeva YK-suurlähettiläs Usman Sarki. Homoviha yhdistäisi siis tässä joukossa myös uskontoja – Afrikan kristillistaustainen homovaino on ilman muuta tuettavana asiana mukana.

 

Huhtasaaren ihanan kristillinen unelma ei toistaiseksi ole toteutunut. Itse unelmoin, että kaikki ihmiset, niin kristilliset kuin muutkin, ymmärtäisivät tällaisen unelmoinnin vaarallisuuden.

]]>
17 http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255130-unkarin-tiemme-on-meidan-tiemme-huhtasaaren-unelmasta#comments Huhtasaari Ihanan kristillistä Orbán Thu, 10 May 2018 10:19:11 +0000 Anukatariina Solonen http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255130-unkarin-tiemme-on-meidan-tiemme-huhtasaaren-unelmasta
Etunimen sukupuoli byrokratian rattaissa - tätäkö tarkoittavat normitalkoot? http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244111-etunimen-sukupuoli-byrokratian-rattaissa-tatako-tarkoittavat-normitalkoot <p>19.9. hallitus antoi esityksensä uudeksi nimilaiksi.</p><p>Lakiesitys edellyttää, että etunimen on oltava samalle sukupuolelle vakiintunut nimi. Sukupuolittumisen poikkeama sallitaan käsittämättömällä tilastoinnilla, jossa nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä nimensaajan kanssa samaa sukupuolta olevalla viidellä elossa olevalla henkilöllä. Tämä menettely tuottaisi outoa heilahtelua perinteisesti sukupuolitetuiksi miellettyjen nimien kohdalle, jolloin joku nimi on ajoittain käytettävissä ja taas ajoittain ei. Lain poikkeusperusteet mahdollistaisivat vastakkaisen sukupuolen etunimen ottamisen henkilölle, joka esittää luotettavan selvityksen sukupuoli-identiteetistään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sukupuolineutraalien nimien olemassaolon. Tilanne olisi kuitenkin viranomaisen harkintavaltaan kuuluva poikkeus eikä henkilön itsensä tai hänen vanhempiensa päätettävissä oleva asia. Etunimen muutosta hallinnoivat viranomaiset pannaan siis arvioimaan ihmisten sukupuoli-identiteetin oikeellisuutta, mikä ei pitäisi olla niiden tehtävä.</p><p>&nbsp;</p><p>Sekä edellä kuvattu tilastointi että sukupuoli-identiteetin arviointi etunimen yhteydessä ovat menettelyjä, jotka eivät todellakaan normeja pura.</p><p>&nbsp;</p><p>Esitys on muotoiltu niin, että esimerkiksi transvestiittien ja joidenkin muunsukupuolisten kaipaama kahden eri sukupuolen etunimien yhdistelmä on kokonaan pois suljettu.</p><p>&nbsp;</p><p>Alaikäisten osalta lakiesitys rajaa oikeutta muuttaa nimeä sukupuoli-identiteetin perusteella. Omaa sukupuoli-identiteettiä vastaava etunimi on keskeinen osa lapsen kehitystä. Nimen vaihtaminen kesken koulunkäynnin on merkittävästi haastavampaa kuin ennen esikoulun aloittamista. Tämä on syytä varmistaa, että myös nuorimpien lasten selvästi ilmaisema sukupuoli-identiteetti on riittävä peruste etunimien vaihtamiseen, joissakin tapauksissa vanhempien tahdosta riippumatta.</p><p>&nbsp;</p><p>Esityksessä etunimenmuutoshakemus olisi maksuton, jos se tehdään juridisen sukupuolen muuttamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Sukupuolenkorjausprosessi on Suomessa kuitenkin aikataulutettu niin, että ylivoimainen enemmistö transsukupuolisista muuttaa etunimensä vastaamaan sisäistä sukupuoltaan jo paljon ennen kuin juridisen sukupuolen muutos on mahdollinen. Niinpä nämäkin ihmiset joutuvat hakemaan nimenmuutosta maksullisena ja harkinnanvaraisena toimenpiteenä.</p><p>&nbsp;</p><p>Suomenkielisessä etunimistössä on joukko nimiä, jotka ovat vakiintuneet käyttöön molemmille juridisille sukupuolille. Ruotsinkielisessä etunimistössä on suomenkielistä selvästi vähemmän sukupuolineutraaleja nimiä. Tässä suhteessa saamen- ja romanikielisistä nimikäytännöistä tietoa on saatavilla vähemmän. Lakiesitys asettaisi sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kansalaiset eriarvoisiksi sen mukaan, mikä heidän äidinkielensä on.</p><p>&nbsp;</p><p>Perustuslain 6 &sect;:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tätä yleissäännöstä täydentää 2 momentin syrjintäkielto, joka kieltää asettamasta ketään eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta muun muassa sukupuolen ja alkuperän perusteella.</p><p>&nbsp;</p><p>Tasa-arvolain 7 &sect;:n 1 momentin 3 kohta täsmentää, että sukupuoleen perustuva syrjintä kattaa myös sukupuolivähemmistöt.</p><p>&nbsp;</p><p>Oikeusministeriön sarjassa Selvityksiä ja ohjeita 34/2014 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa ehdotetaan toimenpide-ehdotukseksi seuraavaa: &quot;Nimilain ja väestötietojärjestelmästä annetun lain toimivuutta tulee tarkastella sukupuolivähemmistöön kuuluvien näkökulmasta&quot;.</p><p>&nbsp;</p><p>Asiaa on pohtinut myös Stm:n julkaisu Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset 23/2015, jossa esitettiin kehittämisehdotuksenaan seuraavaa: &rdquo;Olisi perusteltua arvioida, onko nimilainsäädännön sääntely selkeää, hallinnollisesti tarkoituksenmukaista ja yhtenäisiä käytäntöjä tuottavaa niissä tilanteissa, joissa henkilö haluaa muuttaa nimensä sukupuoli-identiteettiään vastaavaksi&rdquo;.</p><p>&nbsp;</p><p>Perustulain 17&sect; mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Lakiehdotuksen kohdalla on vaikea nähdä, että nämä tavoitteet ja reunaehdot toteutuisivat.</p><p>&nbsp;</p><p>Normeja purettaisiin helposti yksinkertaisesti poistamalla nimen sukupuolittaminen laista. Ainoa harkinnanvarainen asia on se, olisiko lapsen nimen sukupuolitussäännöt syytä pitää voimassa ennen kuin hän itse osaa kantansa ilmaista. Jos viranomaisharkinta etunimen muuttamisessa säilytetään, se pitää oheistaa viranomaisohjeella, joka takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet nimenmuutokseen kaikille sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 19.9. hallitus antoi esityksensä uudeksi nimilaiksi.

Lakiesitys edellyttää, että etunimen on oltava samalle sukupuolelle vakiintunut nimi. Sukupuolittumisen poikkeama sallitaan käsittämättömällä tilastoinnilla, jossa nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä nimensaajan kanssa samaa sukupuolta olevalla viidellä elossa olevalla henkilöllä. Tämä menettely tuottaisi outoa heilahtelua perinteisesti sukupuolitetuiksi miellettyjen nimien kohdalle, jolloin joku nimi on ajoittain käytettävissä ja taas ajoittain ei. Lain poikkeusperusteet mahdollistaisivat vastakkaisen sukupuolen etunimen ottamisen henkilölle, joka esittää luotettavan selvityksen sukupuoli-identiteetistään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sukupuolineutraalien nimien olemassaolon. Tilanne olisi kuitenkin viranomaisen harkintavaltaan kuuluva poikkeus eikä henkilön itsensä tai hänen vanhempiensa päätettävissä oleva asia. Etunimen muutosta hallinnoivat viranomaiset pannaan siis arvioimaan ihmisten sukupuoli-identiteetin oikeellisuutta, mikä ei pitäisi olla niiden tehtävä.

 

Sekä edellä kuvattu tilastointi että sukupuoli-identiteetin arviointi etunimen yhteydessä ovat menettelyjä, jotka eivät todellakaan normeja pura.

 

Esitys on muotoiltu niin, että esimerkiksi transvestiittien ja joidenkin muunsukupuolisten kaipaama kahden eri sukupuolen etunimien yhdistelmä on kokonaan pois suljettu.

 

Alaikäisten osalta lakiesitys rajaa oikeutta muuttaa nimeä sukupuoli-identiteetin perusteella. Omaa sukupuoli-identiteettiä vastaava etunimi on keskeinen osa lapsen kehitystä. Nimen vaihtaminen kesken koulunkäynnin on merkittävästi haastavampaa kuin ennen esikoulun aloittamista. Tämä on syytä varmistaa, että myös nuorimpien lasten selvästi ilmaisema sukupuoli-identiteetti on riittävä peruste etunimien vaihtamiseen, joissakin tapauksissa vanhempien tahdosta riippumatta.

 

Esityksessä etunimenmuutoshakemus olisi maksuton, jos se tehdään juridisen sukupuolen muuttamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Sukupuolenkorjausprosessi on Suomessa kuitenkin aikataulutettu niin, että ylivoimainen enemmistö transsukupuolisista muuttaa etunimensä vastaamaan sisäistä sukupuoltaan jo paljon ennen kuin juridisen sukupuolen muutos on mahdollinen. Niinpä nämäkin ihmiset joutuvat hakemaan nimenmuutosta maksullisena ja harkinnanvaraisena toimenpiteenä.

 

Suomenkielisessä etunimistössä on joukko nimiä, jotka ovat vakiintuneet käyttöön molemmille juridisille sukupuolille. Ruotsinkielisessä etunimistössä on suomenkielistä selvästi vähemmän sukupuolineutraaleja nimiä. Tässä suhteessa saamen- ja romanikielisistä nimikäytännöistä tietoa on saatavilla vähemmän. Lakiesitys asettaisi sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kansalaiset eriarvoisiksi sen mukaan, mikä heidän äidinkielensä on.

 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tätä yleissäännöstä täydentää 2 momentin syrjintäkielto, joka kieltää asettamasta ketään eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta muun muassa sukupuolen ja alkuperän perusteella.

 

Tasa-arvolain 7 §:n 1 momentin 3 kohta täsmentää, että sukupuoleen perustuva syrjintä kattaa myös sukupuolivähemmistöt.

 

Oikeusministeriön sarjassa Selvityksiä ja ohjeita 34/2014 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa ehdotetaan toimenpide-ehdotukseksi seuraavaa: "Nimilain ja väestötietojärjestelmästä annetun lain toimivuutta tulee tarkastella sukupuolivähemmistöön kuuluvien näkökulmasta".

 

Asiaa on pohtinut myös Stm:n julkaisu Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset 23/2015, jossa esitettiin kehittämisehdotuksenaan seuraavaa: ”Olisi perusteltua arvioida, onko nimilainsäädännön sääntely selkeää, hallinnollisesti tarkoituksenmukaista ja yhtenäisiä käytäntöjä tuottavaa niissä tilanteissa, joissa henkilö haluaa muuttaa nimensä sukupuoli-identiteettiään vastaavaksi”.

 

Perustulain 17§ mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

 

Lakiehdotuksen kohdalla on vaikea nähdä, että nämä tavoitteet ja reunaehdot toteutuisivat.

 

Normeja purettaisiin helposti yksinkertaisesti poistamalla nimen sukupuolittaminen laista. Ainoa harkinnanvarainen asia on se, olisiko lapsen nimen sukupuolitussäännöt syytä pitää voimassa ennen kuin hän itse osaa kantansa ilmaista. Jos viranomaisharkinta etunimen muuttamisessa säilytetään, se pitää oheistaa viranomaisohjeella, joka takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet nimenmuutokseen kaikille sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. 

]]>
24 http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244111-etunimen-sukupuoli-byrokratian-rattaissa-tatako-tarkoittavat-normitalkoot#comments Nimilaki Sukupuolen moninaisuus Sun, 08 Oct 2017 12:11:53 +0000 Anukatariina Solonen http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244111-etunimen-sukupuoli-byrokratian-rattaissa-tatako-tarkoittavat-normitalkoot