AnukatariinaSolonen

Translasten hoidot tälle vuosituhannelle

Brittiläinen nettijulkaisu iNews raportoi translasten hoitoihin liittyvästä uudesta tutkimuksesta.

 

Sen mukaan uusi vertaisarvioitu julkaisu on osoittanut, että tutkimusten menetelmät, jotka väittävät, että sukupuoltaan epätyypillisesti ilmaisevista lapsista 80% muuttaisi kantaansa murrosiässä tai sen jälkeen, ovat vakavasti virheellisiä. Kritisoidut kyselytutkimukset tehtiin Hollannissa ja Kanadassa 1970-2000-luvuilla, ja suurin osa tutkimuksissa olleista lapsista ei täyttänyt sukupuolen dysforian kriteereitä lainkaan.

 

Tätä 80%:n lukua ovat käyttäneet jatkuvasti sellaiset tahot, jotka yrittävät estää transnuoria pääsemästä heidän tilaansa auttaviin hoitoihin. Tällainen lääketieteellistä auktoriteettiaan käyttänyt taho on ollut Suomessa mm. Kristillisten kansanedustaja, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Sari Tanus. Nyt julkaistut tulokset osoittavat, että translasten pääsyn salliminen näihin palveluihin parantaa heidän elämänlaatuaan ja alentaa ahdistusta ja masennusta samalle tasolle kuin heidän muilla ikätovereillaan.

 

80%;n luku on peräisin 1970- ja 2000-lukujen välillä Hollannissa ja Kanadassa tehdyistä tutkimuksista, joissa arvioitiin, säilyykö palveluja sukupuoliristiriitaan hakevien lasten identiteetti aikuiseksi saakka. Uudessa julkaisussa päädytään siihen, että moni lapsi, jotka oli tuotu klinikalle, ei kokenut sukupuolista dysforiaa, eivätkä he nähneet itsensä transihmisiksi. Näin täysin asiaan liittymättömiä lapsia käytettiin lukujen vertailuarvossa.  

 

Toinen vakava virhe on ollut se, että seurannassa kaikki osallistujat, jotka eivät olleet enää mukana loppuvaiheessa mistä tahansa syystä, laskettiin "identiteettinsä muuttaneiksi". Tämä tapahtui ilman mitään todisteita tai tietoja lapsista.

 

Oikeista lähtöasetelmista saadut tulokset ovat täysin päinvastaisia. Esimerkiksi Australiassa eräässä oikeustapauksessa todettiin äskettäin, että jopa 96 prosenttia translapsista, jotka etsivät palveluja sukupuoliklinikalta Royal Children's Hospitalissa Melbournessa vuosina 2003-2017, näkivät edelleen transsukupuolisiksi myös aikuisena.

 

Sukupuolikokemusta tukeva hoito on osoittautunut uskomattoman menestyksekkääksi ympäri maailmaa. Uuden tutkimustiedon mukaan translapset hyötyvät massiivisesti päästyään heidän tilaansa parantaviin palveluihin, kuten sosiaaliseen tuki ja murrosikää viivästyttävät hormoniblokkerit. Seurantatutkimukset murrosikäisille annettujen hormoniblokkereiden vaikutuksiin liittyvistä myönteisiä tuloksista on olemassa runsaasti todisteita. Itse asiassa murrosiän estäjiä on käytetty 1970-luvun 1970-luvulla murrosikäisille ja translapsille niitä alettiin antaa 1990-luvun alusta lähtien. Lähes kolmen vuosikymmenen seurannan todisteet osoittavat, että ne ovat täysin palautuvia ja turvallinen tapa keskeyttää murrosikä. Toisaalta todisteet osoittavat, että viivästyneellä hoidolla on kielteisiä vaikutuksia heidän henkiseen hyvinvointiinsa.

 

Lue lehtijuttu osoitteessa: https://inews.co.uk/opinion/comment/the-studies-that-tell-you-some-trans-kids-grow-up-to-change-their-mind-are-deeply-flawed-heres-why/

 

Tieteellisen artikkelin abstrakti on osoitteessa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2018.1456390?scroll=top&needAccess=true&journalCode=wijt20&

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Toni Rintala

"96 prosenttia translapsista, jotka etsivät palveluja sukupuoliklinikalta Royal Children's Hospitalissa Melbournessa vuosina 2003-2017, näkivät edelleen transsukupuolisiksi myös aikuisena."

Lapset näkivät edelleen transsukupuolisiksi myös aikuisena?
Siis näkivät minkä? Itsensä ?

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Ihanko oikeasti on pakko alkaa saivarrella kirjoitusvirheestä? Asia tuli kyllä ymmärretyksi, ja tuossa kirjoituksessa oli kyse vähän tärkeämmistä asioista.

Toni Rintala

"Oikeista lähtöasetelmista saadut tulokset ovat täysin päinvastaisia."

Oikeista vaiko sittenkin vain tietyistä lähtöasemista?

"up to 96% of trans kids who sought services from the gender clinic at the Royal Children’s Hospital of Melbourne between 2003-2017 continued to see themselves as transgender as they got older"

Niin he eivät (ehkä) muuttaneet mieltä. Eivät ainakaan olleet ilmoittaneet katuvansa. Kysyttiinkö heiltä edes? ;)

Niin lapsen mieli muuttuu..
https://www.transgendertrend.com/children-change-m...
http://www.sexologytoday.org/2017/12/faulty-statis...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Rintalan linkkaamissa artikkeleissa on ongelmana se, että numeroiden perusteella tehdään spekulaatioita niin, että numeroiden oletetaan olevan sellaisenaan luotettavia. Blogin viittaama artikkeli menee juuri tämän tason taakse ja asettaa kyseenalaisiksi numeroiden takana olevat premissit.

Toisen artikkelin kirjoittajan James Cantorin käyttämä käsite "extremist" ei kerro kovinkaan vakuuttavia asioita hänen tieteellisen asenteensa riippumattomuudesta. Tästä huolimatta hänkin toteaa, että lapsia, joilla transidentiteetti on pysyvä, on merkittävä määrä.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Onko blogisti lukenut artikkelin, vai veteleekö tulkintojaan ihan puhtaasti lonkalta?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Solakiven ei tarvitse olla huolissaan lonkalta heitosta.

Koko artikkeli on valitettavasti maksumuurin kautta, mutta sain sen luettua työpaikallani. Seuraavassa vielä senkin keskeiset tulokset.

I Menetelmälliset ongelmakohdat

Artikkelin kirjoittaja on havainnut seuraavat metodologiset ongelmat tarkastelemissaan neljässä tutkimuksessa:

1. Lasten sukupuoli-identiteetin mahdollinen virhearviointi:
Tutkimusten tekoaikana sukupuolidysforia ei ollut vielä lääketieteellinen käsite ja sitä on tulkittu jälkikäteen ja monin kohdin ilmeisen virheellisesti

2. Sosiaalisen kontekstin tunnistamisen puute:
Ei olla esimerkiksi selvitetty, mikä lapsen ympäristön tuottama paine on. Esimerkiksi osa lapsista on tuotu klinikalle vanhempien huolestumisen, ei lapsen sukupuoli-identiteetin tukemisen takia.

3. Seurannan lyhyt kesto:
Monilla sukupuoli-identiteetin ilmaisu tapahtuu paljon sen jälkeen kuin oman kokemuksen tunnistaminen, usein tällöin ulkoisesta paineesta johtuen. Viive voi olla jopa vuosikymmeniä.

4.
“Kadonneiden” tulkitseminen identiteettinsä muuttaneiksi.

II Teoreettiset ongelmakohdat

1. Oletukset, jotka liittyvät "identiteetin muuttumisen" –käsitteeseen:
Cis-identiteetin katsotaan olevan “terve” ja transidentiteetti “ongelma”. Edelleen cis-identiteetin toteamisen missä tahansa elinkaaren vaiheessa ajatellaan usein olevan osoitus siitä, että tuo identiteetti on “se oikea” ja tämä mitätöi kaikki aiemmat havainnot transsukupuolisesta identiteetistä.

2. Binäärinen sukupuolijärjestelmä:

"Identiteetin muuttumiseen" liittyvä terminologia sidotaan sukupuolen binäärisyyteen. Jokainen tarkastellusta tutkimuksesta viittasi lapsiin "poikina ja tyttöinä", priorisoimalla sukupuolta, johon heidät oli määrätty syntymähetkellä, eikä heidän omaa identiteettiään. Lisäksi tämä kieli tekee ei-binäärit ja intersukupuoliset identiteetit näkymättömiksi.

3. Olettamus sukupuolen pysyvyydestä myönteisenä lopputuloksena:
Vaikka monet yksilöt kokevat sukupuoli-identiteettinsä vakaiksi koko elämänsä ajan, toiset havaitsevat, että sukupuoli, joka "sopii" neljän vuoden iässä, voi olla erilainen kuin seitsen-, 18- tai 65-vuotiaiden. Oikeasti mikään näistä identiteeteistä ei ole "väärin", vaan kokemus on oikea ja täydellisesti ja täsmällisesti sopiva kyseiselle henkilölle tuohon aikaan. Lisäksi joillakin yksilöillä sukupuolikokemus on koko ajan liikkeessä ja siis muuttuu jatkuvasti. Monille ihmisille sukupuolen jatkuva etsintä koko lapsuuden tai aikuisuuden aikana tapahtuu ilman havaittavia haittoja heidän mielenterveydelleen, jos ympäristö ei aseta sille ulkoisia paineita.

Ei ole todisteita siitä, että translapsen hoitaminen nykyisen tieteellisen tiedon valossa edellyttää tietoa hänen tulevasta aikuisidentiteetistään. Pitkittäinen tutkimusasetelma, joka vertaa identiteettiä elämän kahdessa suhteellisen varhaisessa vaiheessa, ei siis ole artikkelin kirjoittajan mielestä sopivin väline lasten tai aikuisten terveydentarpeiden ymmärtämiseen.

Kirjoittaja viittaa myös mailman transhoitojen ylimmän asiantuntijaryhmän WPATH:n suosituksiin, joista hän johtaa ajatuksen, että lasta on hoidettava/tuettava aina hänen senhetkisen identiteetin mukaan.

Yksi kritisoitava artikkeli on muuten sellainen, jota käytetään Suomessa nykyään keskeisenä perusteena lasten hoitojen epäämiseen virallisissa hoitosuosituksissa:

Steensma, T. D., J. K. McGuire, B. P. C. Kreukels, et al. 2013.Factors associated with desistence and persistence of childhoodgender dysphoria: A qualitative follow-up study. Journal of theAmerican Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52(6): 582–590 Transgender Children and Adolescents (PDF Download Available).

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

No hyvä, nyt kun olet artikkelinkin lukenut, niin kerro tyhmälle ovatko "vakava virhe" ja "ongelmakohta" synonyymejä? Vai menikö blogiteksti tukevasti liioittelun puolelle? Paperissahan ei missään kohdin puhuta sanallakaan vakavista virheistä, vaan keskustellaan siitä, millaisia haasteita aiemmin toteutettujen tutkimusten metodologiassa ja tulkinnassa on voinut olla.

Paperin asia on minulle aika lailla yhdentekevä. Olen vain kyllästynyt tieteellisten tekstien tarkoitushakuiseen väärintulkitsemiseen. Ja kyllä, blogisi on hyvä esimerkki sellaisesta.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #9

Lehtijuttu käyttää muotoilua "deeply flawed" ja itse artikkelissa käytetään käsitettä "concern". Esitetyt "huolenaiheet" ovat metodologisesti ja filosofisesti syvästi ongelmallisia. Muotoilut samasta asiasta kuvaavat lähinnä eroa journalistisen ja tieteellisen diskurssin erosta - tieteessä ei ole tapana sanoa niin reilusti asioita halki.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #16

Hehe. Meillähän taitaa olla tällä hetkellä kopitettuna yksi sankari, joka toteutti itseään journalistisessa diskurssissa. Ehkä siellä MV-lehdessäkin on vääristelyn sijaan vain "sanottu asioita reilusti halki".

Oikeastihan ero tulee siitä, että jos jokin ei todistettavasti ole "deeply flawed", niin tieteellisessä keskustelussa ei sellaista väitettä voi esittää, toisin kuin tarkoitushakuisessa nettikirjoittelussa.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #22

Tieteellisessä julkaisuissa ei ole julkaisun ja kirjoittajan arvokkuuden säilyttämisen takia mahdollista käyttää käsitteitä "kelvoton", "roskaa" tms, josta maailmasta kuitenkin uskon kirjoittajan valinneen sanamuotonsa arvioimistaan julkaisuista yliopiston kahvilassa kollegojen kanssa keskustellessaan :)

Metodologisten ja tieteellisten puutteiden ja vääristymien lista oli siinä määrin raskas ja arvioinnin johtopäätökset sellaiset, että kyseisten julkaisujen tuloksia voidaan pitää kirjoittajan mukaan olennaisilta osiltaan paikkansa pitämättöminä, mikä tulee identiteetin vaihtumisen 80 prosenttiin. Lisäksi julkaisussa kritisoitiin premissien asenteellisuutta. Arkikielessä tämä kaikki vastaa hyvin lehtiartikkelin kuvausta "deeply flawed" (syvästi virheellinen).

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #23

Tähän sopiikin lainaus psykologi Jordan Petersonilta: "Filosofia, joka ohjaa transaktivistien käyttäytymistä on sama, joka on ajanut miljoonia ihmisiä kuolemaan. Tuon filosofian mukaan ryhmäidentiteetti ajaa kaiken edelle. Neuvostoliitto ja Maon Kiina perustuivat tuolle ajatukselle."

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #30

Janhusella on varmaan vahvaa näyttöä siitä, että transaktivistit ovat valmiina laittamaan vastustajiaan pakkotyöhön ja tuhoamisleireille ja asettamaan kaiken vain yhden kortin varaan, josta lipeäminen rangaistaan ankarasti. Erityisesti Peterson on varmaan kaiken maailman asiantuntijana tutustunut Suomen transyhteisöön, jossa on eräistä asioista hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Toki ne ajoittain nivotaan yhteiseksi agendaksi, jotta niiden edistämiseksi saataisiin riittävästi voimaa.

Lisäksi yksi olennainen asia transaktivismissa on toisen identiteetin ja sen itsemäärittelyn kunnioittaminen.

Tätä kaikkea vasten voisi todeta:

Aika tavalla huti osunut natsikortti!

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #32

Tuohon edustamaasi aktivismiin kuuluu myös tosiasioiden kieltäminen sekä kyvyttömyys vastaanottaa minkäänlaista kritiikkiä, kuten vastauksestasikin huomaa.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #33

Tuuleen ammuttu natsikortti ei ole kritiikkiä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #35

#35: Ainoa, joka täällä puhuu natseista olet sinä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #37

Jos Janhunen ymmärtää natsikortin käytön keskeisen retorisen sisällön, hän varmaan myös ymmärtää sen analogian Neuvostoliiton ja Maon Kiinan käyttöön jonkun ihmisryhmän parjaamisessa.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #41

Soloselta jäi nyt huomaamatta, että en ole edes maininnut ainuttakaan ihmisryhmää vaan olen vain viitannut poliittiseen aktivismiin ja siihen millainen ajattelutapa tuon aktivismin taustalla on.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #23

Niin, kait nyt ymmärrät että sinun vahvistusvinoumastasi esitetyt spekulaatiot kirjoittajien todellisista mielipiteistä eivät ole penninkään arvoisia tieteellisessä keskustelussa.

Ja jos nyt ilkeästi toteaa, niin sinun logiikallasi mahdollinen viittaamaasi artikkeliin kohdistuva kritiikki vertaisarvioidussa julkaisussa tarkoittaisi sitä, että sen kirjoittajat oikeasti tarkoittavat sen olevan täyttä roskaa. Noin 100% varmuudella sellaisen saa jossain läpi, joten ei kun jännittämään ettei niin käy.

Tai sitten tieteellinen debatti on esittämääsi hitusen monisävyisempää.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki

Transmies Musta Orkidea on kirjoittanut, ettei lapsen sukupuolidysforiaa pidä tukea, koska lapsi on kehittymätön ymmärtämään ja päättämään sukupuolestaan.
Hormonihoito merkitsee peruuttamattomia muutoksia kehoon ja murrosiän poisjääminen aiheuttaa lisääntymiskyvyttömyyden.
Transihmisten lisääntymiskyvyn tarpeesta on keskusteltu paljon viime aikoina ja todennäköisesti lakia muutetaan lähivuosina.

Vertailun vuoksi: Suomen steriloimislain mukaan alle 30-v ei osaisi päättää lapsettomuudesta tai alle kolmeen lapseen jäämisestä.
Tämä rajoittaa itsemääräämisoikeutta ja silti ihmisoikeusjärjestöt eivät vaadi lain muutosta.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Transmies Musta Orkidea elää oman henkilökohtaisen pettymyksensä ja netin myötä kuvitteellisessa maailmassa, jossa koordinaatit muodostaa lähinnä amerikkalainen viitekehys. Hän messuaa myös aikuisten lukuisasta katumisesta, mitä ilmiötä ei täällä Suomessa ole havaittu, vaan päin vastoin tyytyväisyys hoitoihin on poikkeuksellisen korkea. Hänellä siis tuskin on valtaa puhua kaikkien niiden puolesta, jotka ovat saaneet apua hoidoista.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki

Mihin Musta Orkidea on pettynyt?
Hän kertoo rehellisesti, että transsukupuolisuus on hoitoa tarvitseva sairaus.
Hän kertoo Suomen transhoitojen alhaisesta katumisprosentista ja se johtuu tarkoista tutkimuksista.
Amerikassa transhoitoihin pääsee helposti ja se johtaa katumistapauksiin.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #10

"Mihin Musta Orkidea on pettynyt?"

Hän on pettynyt siihen, että hoidot eivät ratkaisseet hänen henkilökohtaista ongelmaansa.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki Vastaus kommenttiin #15

MO on ollut tyytyväinen saamiinsa transhoitoihin, mutta häntä vaivaa tunne valehtelemisesta.
Hän tietää olevansa biologialtaan nainen, mutta esiintyy miehenä sukupuolikokemuksensa vuoksi.
Tämän ristiriidan vuoksi hän aikoo palata elämään naisena.
Hänen mukaansa transihmisillä on monesti pahoja ongelmia elämänhallinnassa ja transhoidot eivät aina ratkaise niitä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #17

Tämä on MO:n henkilökohtaisesta kokemuksestaan muodostama käsitys: Hän oli pettynyt hoitoihin, koska ne eivät ratkaisseet hänen ongelmiaan. Tämä on tullut selväksi monissa hänen viesteissään.

Sitaatti nykyään piilotetusta blogista:

"Ennen tätä olin normaali, kaunis nainen. Hoitojen seurauksena minusta ei tullut normaalia, komeaa miestä, vaan runnottu nainen."

...panee miettimään, olisivatko odotukset alun perin olleet kovin epärealistiset....?

Monesti transihmisillä on erilaisia henkilökohtaisia ja toisaalta ympäristön tuottamia ongelmia, jotka eivät todellakaan taikaiskusta ratkea. Monelle hoidot kuitenkin ratkaisevat sellaisen pikkuisen asian kuin halun elää - hoitamattomien transsukupuolisten itsemurhaluvut ovat hirvittäviä. Lisäksi moni tarvitsee psykolososiaalista tukea myös lääketieteellisen ja juridisen prosessin jälkeisessä elämässä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #21

"Hän oli pettynyt hoitoihin, koska ne eivät ratkaisseet hänen ongelmiaan. Tämä on tullut selväksi monissa hänen viesteissään."
------

-Anteeksi nyt, että jankkaan, mutta edelleen tulkitset. Ja tarjoilet omat tulkintasi valmiiksi pureskeltuna totuutena eteenpäin.

Minusta, kun on kyse jonkun ihmisen sanomista tai kirjoittamista asioista, omista kokemuksista tai mistä tahansa, olisi tyydyttävä esittämään tarkka sitaatti, ja jättää tilaa jokaiselle muodostaa oma tulkintansa. Ja tulisi jättää tilaa myös sille, että se oma tulkinta ei ole välttämättä sellainen jonka henkilö itse hyväksyisi.

Tuo oli mielestäni turhan kärjistetty ilmaisu, josta saa kuvan,että MO oli pettynyt hoitoihin, koska ne eivät ratkaisseet "taikaiskusta" KAIKKIA hänen ongelmiaan. Mutta lopulta kyse on siitä millaisista ongelmista alun alkaen oli kysymys.

Tätä MO on käsitellyt erikseen. Hänellä oli, oman näkemyksensä, tulkintansa ja kokemuksensa mukaan, ongelma suhteessa itseensä, omaan _tosiasialliseen sukupuoleensa_, joka on nainen.

-------------
Sitaatti nykyään piilotetusta blogista:

"Ennen tätä olin normaali, kaunis nainen. Hoitojen seurauksena minusta ei tullut normaalia, komeaa miestä, vaan runnottu nainen."
-------

-Eikö tämä kerro juuri siitä? Hän oli ja on aina ollut nainen, ja on edelleen nainen, joka ei enää jaksanut elää valheessa. Mutta sinä haluat väkisin puhua hänestä "transmiehenä". Ja hän ei mielestäsi koskaan enää voi eikä saa olla vain yksinkertaisesti nainen?

Jos puhut hänestä "transmiehenä", se antaa (sen pohjalta miten ymmärtääkseni itse asian näet) selvän viestin, että sinusta hän on ja tulee aina olemaan "tosiasiallisesti mies". Vaikka ei suostu tunnustamaan sitä?
Tämä on mielestäni henkilöä ja hänen kokemustaan kohtaan epäreilua.

------
"...panee miettimään, olisivatko odotukset alun perin olleet kovin epärealistiset....?"
----

-Miettiä voi, mutta siinä pitää olla varovainen mitä esittää faktana.

-------
"Monesti transihmisillä on erilaisia henkilökohtaisia ja toisaalta ympäristön tuottamia ongelmia, jotka eivät todellakaan taikaiskusta ratkea."
-----

-Tämä on varmasti totta. Mutta oliko MO tässä uskossa aiemmin? Ja onko välttämättä kyse ympäristön tuottamista ongelmista, jolla oletan sinun tarkoittavan "syrjintää" ja "ennakkoluuloja"? (Voit tarkentaa ja korjata jos olen väärässä...) Eikö mitenkään voi olla mahdollista, että ihmisellä on ongelma suhteessa tosiasialliseen sukupuoleensa, kuten MO:lla oman näkemyksensä mukaan oli?

----------
"Monelle hoidot kuitenkin ratkaisevat sellaisen pikkuisen asian kuin halun elää - hoitamattomien transsukupuolisten itsemurhaluvut ovat hirvittäviä. Lisäksi moni tarvitsee psykolososiaalista tukea myös lääketieteellisen ja juridisen prosessin jälkeisessä elämässä."
-----

-Tämäkin on varmasti totta. Ja nimenomaan tämän MO on tuonutkin esiin. Mutta myös sen, että moni on päätynyt itsemurhaan hoitoprosessin jälkeen. Mitä ei voi vain selittää pois ympäristön suhtautumisella tai muulla tulkinnalla, joka tukee ajattelua, että ko. henkilö on ollut sukupuolen kokemuksessaan oikeassa. Ja että sukupuoli määräytyisi kokemuksen mukaan.
Tämän näkemyksen tarjoaminen ainoana oikeana voi koitua monelle tuhoisaksi.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #24

Ainainen keskustelu MO:sta vie asian sivuun, en aio sitä pitkään enää jatkaa.

Käytin sanaa transmies merkityksessä, jolla viitataan naisena maailmaan saatettua ja mieheksi itsensä kokevaa. Hänen itsemäärittelynsä näkökulmasta se ei ollut tarkka, sen myönnän:

"En ole mies, eikä minusta koskaan tule, mutta haluan silti aina olla vähintään ei-nainen."

Sanan transmies kirjoitin ennen siteeraamieni blogitekstien löytämistä. Mitä MO ensimmäisellä sitaatillaan tarkoittaa, viittaa tässä ainakin selkeästi fyysis-biologiseen (ruhjottuun) naiseen. "Ei-nainen" toisessa sitaatissa taas viittaa selkeästi sukupuoli-identiteettiin.

Epärealistisilla toiveilla MO:n kohdalla tarkoitan ensimmäisessä sitaatissa ilmenevää toivetta muuttua totaalisesti komeaksi mieheksi. Muista hänen ongelmistaan en ole tietoinen.

Muiden kohdalla näitä toiveita voivat olla totaalinen sopeutuminen itse koetun sukupuolen elämään - joillakin se ei edes ole epärealistista! Epärealistiset odotukset kehon muutoksista voivat olla myös muillakin pettymyksen aiheina, vaikka ne vain harvoin tuottavat totaalisen katumisen koko prosessin suhteen. Ja kyllä, tarkoitin niillä ympäristön tuottamilla ongelmilla lähinnä syrjintää ja ennakkoluuloja, joilla on olennainen osuus prosessin jälkeisessä onnellisuuden puutteessa.

Suomessa itsemurhafrekvenssiä hoitojen jälkeen ei ymmärtääkseni ole tutkittu. Jos mieli on hajonnut jo ennen hoitoja, ei se aina parane niiden jälkeenkään. Masentuneisuuden määrä kuitenkin alenee ymmärtääkseni selvästi ja masennushan on itsemurhan merkittävimpiä riskitekijöitä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #26

Keskustelua MO:sta syntyy nähdäkseni siitä syystä, että hänen ajatuksiaan ylitulkitaan ja väärintulkitaan, ja esitetään tarpeettoman negatiivisessa valossa. Hän on mielestäni aivan relevantti elävä esimerkki, mutta ei hänestä jokaisen keskustelun päähenkilöä ja pääasiaa pidä tehdä, se on totta.

---------------
MO: "En ole mies, eikä minusta koskaan tule, mutta haluan silti aina olla vähintään ei-nainen."

AS:"Sanan transmies kirjoitin ennen siteeraamieni blogitekstien löytämistä. Mitä MO ensimmäisellä sitaatillaan tarkoittaa, viittaa tässä ainakin selkeästi fyysis-biologiseen (ruhjottuun) naiseen. "Ei-nainen" toisessa sitaatissa taas viittaa selkeästi sukupuoli-identiteettiin."
------

-Tässä on kuitenkin annettava myös tila ja mahdollisuus MO:lle, kuten kaikille muillekin, etsiä totuutta, itseään ja omaa identiteettiään. Ja myös muuttaa näkemyksiään itsestään ja toiveistaan.
Hän on sanonut olleensa monella tavalla hukassa, mutta viimeisimmät päivitykset blogissa, ennen sen piilottamista, koskivat sitä, että hän haluaa alkaa elää naisena. Hän oli vaihtamassa työpaikkaa, ja koki sen helpottavana, koska voi mennä sinne rehellisesti naisena selittelemättä muutosta kenellekään.

Eli hän ei, ainakaan enää, halua olla "ei-nainen", vaan rehellisesti ja täydesti nainen. Vaikkei keholle koitunutta vahinkoa voikaan enää korjata.

Jos tilanne on tästä muuttunut, sitä pitäisi tiedustella häneltä itseltään.

---------
"Epärealistisilla toiveilla MO:n kohdalla tarkoitan ensimmäisessä sitaatissa ilmenevää toivetta muuttua totaalisesti komeaksi mieheksi. Muista hänen ongelmistaan en ole tietoinen."
-----

-Hän on niistä jonkin verran avautunut. Mutta tuo oletuksesi, että hän uskoi muuttuvansa totaalisesti komeaksi mieheksi ei ole nähdäkseni mitenkään epärealistinen, riippuu tässäkin miten se tulkitaan.
Se mitä itse olen havainnut, monet transnaiset ovat hyvinkin kauniin naisen näköisiä ja oloisia, eikä heistä heti arvaisi, ainakaan valokuvasta, että ovat transnaisia. Miksei transmiesten kohdalla voi olla samoin?

Tuskin hän sentään oletti, että hänelle kasvaa luonnollinen penis...

---------
"Muiden kohdalla näitä toiveita voivat olla totaalinen sopeutuminen itse koetun sukupuolen elämään - joillakin se ei edes ole epärealistista! Epärealistiset odotukset kehon muutoksista voivat olla myös muillakin pettymyksen aiheina, vaikka ne vain harvoin tuottavat totaalisen katumisen koko prosessin suhteen. Ja kyllä, tarkoitin niillä ympäristön tuottamilla ongelmilla lähinnä syrjintää ja ennakkoluuloja, joilla on olennainen osuus prosessin jälkeisessä onnellisuuden puutteessa."
------

-En kiellä syrjinnän ja ennakkoluulojen merkitystä, mutta ne tuskin ovat ainoat ongelman aiheuttajat. Ja ainoat tekijät siinä, että prosessi ei parannakaan elämänlaatua ja tee onnellisemmaksi.

---------
"Suomessa itsemurhafrekvenssiä hoitojen jälkeen ei ymmärtääkseni ole tutkittu. Jos mieli on hajonnut jo ennen hoitoja, ei se aina parane niiden jälkeenkään. Masentuneisuuden määrä kuitenkin alenee ymmärtääkseni selvästi ja masennushan on itsemurhan merkittävimpiä riskitekijöitä."
------

-Tämä voi joidenkin kohdalla pitää paikkansa, en sitä epäile. Mutta silti perimmäinen kysymys on: mitä sukupuoli tosiasiallisesti on. Onko väärin, transihmisen itsensä kannalta ja taholta, sellainen ajatus, että katsoo olevansa tosiasiassa mies tai nainen, jos on sitä aina biologisesti ollut, ja tietää ettei voi koskaan olla vastakkaista sukupuolta. Mutta haluaa elää miehenä/naisena?

Näin MO:kin aiemmin ajatteli, ja mahdollisesti edelleen, että tarvitsi sen jakson elämässään, jolloin sai elää miehenä. Vaikka on tosiasiassa nainen. Hän sanoi videoblogisaan (https://www.youtube.com/watch?v=maKnR3hS8Cg&t=388s) että haluaa vain elää miehenä, vaikkei ole mies.

Miksei transihmisten voi antaa ajatella näin? Sekin voi olla monelle se joka tekee eron henkisen tasapainon ja itsemurha-alttiuden välillä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #29

Se, yli- vai alitulkitaanko MO:n sanomisia, ei ole tässä keskustelussa olennaista, blogi ei kai millään tavoin ottanut kantaa hänen persoonaansa tai motivaatiorakenteeseensa.

Se, että hän kokee niin kuin kokee, ei ole muilta pois. MO putkahtaa aina jostain syystä keskustelun kohteeksi ja säännönmukaisesti sen tuo sinne joku transihmisten oikeuksien edistämistä vastustava henkilö mitätöimään transihmisten valtaenemmistön kokemusta.

Mikä tulee varsinaiseen aiheeseen, hänen käsityksensä translasten liian helposti saamista hoidoista ja niiden vaaroista liittyy jälleen hänen amerikkalaiseen viitekehykseensä: Siellä oikeasti on riski saada joltakin höveliltä lääkäriltä suurella rahalla hoitoja heppoisin diagnostisin perustein. Tilanne ei vastaa alkuunkaan suomalaista hoitojärjestelmää.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #31

"Se, yli- vai alitulkitaanko MO:n sanomisia, ei ole tässä keskustelussa olennaista,"
----

-Tarkoitin, että se että MO:sta syntyy keskustelua, joka usein kasvaa aika mittavaksi, vaikkei suoraan liity blogin (blogien) aiheeseen, johtuu juuri yli- ja väärintulkitsemisesta. Ja siitä, että hänen olemassaolonsa ja näkemyksensä ilmeisesti suuresti häiritsevät.

Miksi sinua niin paljon häiritsee, että Musta Orkidea/Karvakasa Koirakaveri otetaan esiin elävänä esimerkkinä? Onko MO:n olemassaolo sinulle kiusallinen asia, tai koetko hänet uhkana?
Vääntö liittyen häneen ja hänen näkemyksiinsä syntyy nähdäkseni juuri siitä, mitä tulkintoja hänestä ja hänen tapauksestaan itsekin tässä(kin) keskustelussa esitit, ja miten.

Miksi ihmeessä olisi jotenkin väärin tai ei-toivottavaa, että joku "putkahtaa" keskustelun kohteeksi, oli mukaantuoja sitten kummalta puolelta tahansa?

On muitakin mielenkiintoisia tapauksia, kuten Ylen transillassa esiintynyt Viivi Luoma, joka kommentoi myös MO:n blogia nimimerkillä PHN: "pitkin hampain nainen". Hänkin siis tietää olevansa oikeasti nainen, vaikka kärsi kehodysforiasta, niin että olisi saanut luvan mennä hoitoihin.

Minusta esimerkkitapauksia on sallittua ja jopa toivottavaa käyttää, myös vastapuolen näkemysten konkretisoinnissa, ja osoituksena, että kyse on oikeista, elävistä ihmisistä.
Suhtaudutko samoin jos esillä olisi toistuvasti joku, joka tukee omaa näkemystäsi?

Minä tosiaan toivoisin, että esimerkkitapauksia tuotaisiin esiin, enemmän, ja minkälaisia hyvänsä. Minua ei ainakaan häiritse, vaikka joku otettaisiin esiin joka kerta. Aina voi blogia lukea joku, joka ei ole ko. henkilöstä aiemmin kuullut...

Myös tuo ilmaisusi "transihmisten oikeuksien edistämistä vastustava henkilö", on arvottava, provosoiva, syyllistävä ja leimaava. Tältä pohjalta on vaikea keskustella.
Ja kukaan ei edelleenkään mitätöi yhtään kenenkään kokemuksia.

Hyvä jos olet samaa mieltä siitä, että hoitojen saamista ei Suomessa tulisi yhtään helpottaa.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #34

Jos mainitut ihmiset tulisivat kertomaan tänne, että heidän oikeuksiaan olla omia itsejään tässä keskustelunavauksessa loukataan, pitäisi asiaan varmaan vastata. Se, että täällä kuitenkin puhutaan heihin nähden eri tavoin kokevien oikeuksista, ei ole heiltä pois, sen jo taisin tuossa aiemmin todeta.

Jos kotomaassamme on löytynyt suorastaan kolme toisiinsa nähden saman tapaan ajattelevaa, ei sillä ole kauheasti relevanssia niiden tuhansien kohdalla, jotka kokevat toisin. Ja heitä käytetään heidän esiin tuomisella nimenomaan toisten transihmisten kannan mitätöintiin, ei heidän oman kantansa kuulluksi tulemisen takia. Sen takia tuo tuputtaminen on äärimmäisen arvotonta.

"Transihmisten oikeuksien edistämistä vastustava henkilö" on äärimmäisellä ponnistuksella tuotettu, mahdollisimman neutraali ilmaisu kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat ottaneet agendakseen tuon asian - transfoobikko menee enemmän psykologisoinnin puolelle. Se kattaa transihmisten ahdistelun päiväkodista lähtien kieltämällä heidän oikeuden olla omia itsejään. Tämän joukon organisoitunein osa on Aito Avioliitto -aktiivit ja eräät Perussuomalaiset, joiden kirjoituksissa asia tulee lähes jatkuvasti esiin. Tässä suhteessa en pidä Sari Weckrothinkaan jauhoja ihan puhtoisina hänen jaksaessa alinomaa puolustaa MO:n ihmisoikeuksia; Kirjoittelu AA:n sivustolle tekee tuosta pyyteettömyydestä kovin epäilyksenalaista.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #36

Koen nyt tarpeelliseksi vastata vielä tähän osio kerrallaan.

--------
"Jos mainitut ihmiset tulisivat kertomaan tänne, että heidän oikeuksiaan olla omia itsejään tässä keskustelunavauksessa loukataan, pitäisi asiaan varmaan vastata. Se, että täällä kuitenkin puhutaan heihin nähden eri tavoin kokevien oikeuksista, ei ole heiltä pois, sen jo taisin tuossa aiemmin todeta."
----

-Siis täällä ei puhuta muista ihmisistä tulkinnanvaraisesti, vaan edistetään heidän oikeuttaan ja mahdollisuuttaan tulla kuulluksi omien kokemustensa ja näkemystensä kanssa.

Kun käytettävissä on niinkin selkeää aineistoa kuin esim. MO:n kohdalla on, jokaisen tulisi itse arvioida sitä ja suhtautua lähtökohtaisen vakavasti. Eikä asennoitua siten, että itse tietää paremmin. Siis tutustua saatavilla olevaan lähdeaineistoon ja kommentoida sen pohjalta. MO itse on toivonut, että niitä jaettaisiin "niin maan p*leesti", kuten hän blogissaan ilmaisi.

Ja kun MO:n taholta myös kannatetaan niitä oikeuksia, joita transihmisillä jo on, ja kun todennettavasti voidaan näiden tapausten kautta esittää, ettei asia ole lainkaan niin selkeä kuin väitetään, pidän tämän näkökulman esilläpitämistä hyvin tärkeänä.

Kyse ei ole vain oikeuksista, vaan siitä mikä totuus lopulta on. Ja millaisena se on luvallista nähdä.
On aina mahdollisuus, että itse on väärässä, ja tällöin voidaan saada aikaan huomattavaa vahinkoa. Kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta, varsinkaan kun puhutaan lapsista. Siksi oikeussaleihinkin tuodaan mahdollisimman paljon ja kattavasti ns. todistuspuheenvuoron antajia. Jotta voitaisiin tehdä oikea ja viisas päätös.

-----------
"Jos kotomaassamme on löytynyt suorastaan kolme toisiinsa nähden saman tapaan ajattelevaa, ei sillä ole kauheasti relevanssia niiden tuhansien kohdalla, jotka kokevat toisin. Ja heitä käytetään heidän esiin tuomisella nimenomaan toisten transihmisten kannan mitätöintiin, ei heidän oman kantansa kuulluksi tulemisen takia. Sen takia tuo tuputtaminen on äärimmäisen arvotonta."
----

-Ai nyt määrällä on merkitystä? En tosiaan usko, että Musta Orkidea ja Viivi Luoma ovat ainoat. Moni anonyymikin rohkaistui avautumaan MO:n blogin kommenttiosiossa.

Oikeasti, minkään määrän perusteella ei voida ohittaa tosiasioita. Siis sitä, että on olemassa ihmisiä, joilla on todettu kehodysforia, mutta jotka ovat siitä huolimatta tulleet, itse, siihen tulokseen, että dysforia ja kokemukset eivät määritä sitä mikä heidän sukupuolensa on, vaan biologia, niin heitä täytyy kuunnella.

Ajattele tätä oikeusistuntona. Heidän on saatava kertoa oma näkemyksensä ja kokemuksensa mahdollisimman monelle. Oli "valamiehistön" päätös sitten mikä tahansa. Tehtäisiin hirveä virhe, jos heitä ei päästettäisi esiin ja ääneen.

Jostain syystä Viivi Luomakin pyrittiin juontajan taholta vaientamaan, ja johdattelemaan hänen puheitaan Ylen Transillassa. Ei sallita kuin yksi totuus. Mikä ei sovi siihen on avoimen pilkan kohteena. Kuten tuossa juuri osoitit. Ja jälleen tiedät vastapuolen "todelliset motiivit" paremmin... Jos joudut turvautumaan tällaiseen, sekin kyllä minusta kertoo jotain...

Vähän kypsempää, avoimempaa ja asiallisempaa asennetta toivoisin. Jos olet oikeassa, ei ole syytä pelätä eri näkökulmia. Mutta uskotko oikeasti olevasi oikeassa? Jos luottaa totuuteen, ei pelkää sen kyseenalaistamista, eikä vastaääniä.

---------
"Transihmisten oikeuksien edistämistä vastustava henkilö" on äärimmäisellä ponnistuksella tuotettu, mahdollisimman neutraali ilmaisu kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat ottaneet agendakseen tuon asian - transfoobikko menee enemmän psykologisoinnin puolelle."
-----

-Toki transfoobikko on pahempi nimitys, mutta mielestäni nämä eivät ole verrannollisia. Koska ensinmainittu ottaa suoraan kantaa vastapuolen motiiveihin. Siihen että tietoisesti halutaan kieltää joltakulta näiden tarvitsemia oikeuksia.
Kyse on siitä mikä on totuus, millaisena se on lupa nähdä, mitä näkemyksiä sallitaan, ja mitä oikeuksia tältä pohjalta voidaan sallia.

Kuten MO:n tarinasta käy ilmi, se, että itse pitää biologista sukupuolta todenmukaisena, ei estä olemasta transsukupuolinen. Tai tarvitsemasta ja saamasta hoitoa. Ja MO piti hoitojen saatavuutta tärkeänä, tiukoin kriteerein, kuten itsekin esitit. Mikä siis on uhka, se pelottava mörkö tässä?

-----------
"Se kattaa transihmisten ahdistelun päiväkodista lähtien kieltämällä heidän oikeuden olla omia itsejään."
----

-Siis hetkinen. Edellä juuri esitit, että Mustaa Orkideaa ja hänen tarinaansa pitävät yllä "Transihmisten oikeuksien edistämistä vastustavat henkilöt", jotka tässä samaistat transihmisten ahdistelijoihin.

Keskustelu- ja ilmaisutapasi ei todellakaan ole neutraali. Ihmisille voi antaa oikeuden olla ja ilmaista itseään kuten kokevat. Olen itse lapsityöntekijä, ja harjoitteluaikana päiväkodissa oli tytön vaatteita käyttävä poika. Sanoin hänelle vain, että "oletpa hieno tänään".
Mutta koska puhun Mustasta Orkideasta, olen sinun silmissäsi "transihmisten ahdistelija päiväkodista lähtien"?

Minusta sinun pitäisi päättää myös onko Musta Orkidea transihminen vai ei? Hän itse kehodysforia-kokemuksensa pohjalta katsoo olevansa. Mutta jos hän on nainen ja elää naisena, silloinko hän ei sinun mielesäsi ole?
Vai entinen transihminen?

Oikeasti, tämä olisi päätettävä, jotta oma kanta, mikä se onkin, voidaan esittää johdonmukaisesti. Itse tiedän miten asian näen.

---------
"Tämän joukon organisoitunein osa on Aito Avioliitto -aktiivit ja eräät Perussuomalaiset, joiden kirjoituksissa asia tulee lähes jatkuvasti esiin. Tässä suhteessa en pidä Sari Weckrothinkaan jauhoja ihan puhtoisina hänen jaksaessa alinomaa puolustaa MO:n ihmisoikeuksia; Kirjoittelu AA:n sivustolle tekee tuosta pyyteettömyydestä kovin epäilyksenalaista."
-----

-Maalaat eri mieltä olevia niin mustalla, että tästä lienee hedelmätöntä keskustella. Sävysi on myös purevan ivallinen, mitä olen aiemminkin ihmetellyt...
Ja aika kaukaa haettu on tuo päätelmäsi, että jos on missään tekemisissä AA:n kanssa, ei voi olla "pyyteetön", vaan on ilman muuta pahat mielessä. Syytöksesi ovat aika poskettomia, suoraan sanottuna.

Uskon rehellisesti, että pyrit hyvään. En pidä sinua kierona lasten tuhoajana, vaikka olet mielestäni väärässä kun kannatat alaikäisten blokkerihoitoja.
Juuri toisella taholla tuotiin esiin, että nettikeskusteluissa auttaisi paljon, jos lähtökohtaisesti osaisi ajatella vastakeskustelijaa ihmisenä, joka ei ole maasta kaivautunut örkki, joka on tullut vain tuhoamaan.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #38

Tämä on viimeinen varoitus: Poistan viestit, joissa nostetaan MO esiin muutoin kuin aiheen olennaisen sisällön kannalta.

Kukaan transaktivisti ei estä MO:ta kokemasta identiteettiään miten tahansa. Ongelma tässä on se, että hänen ajatuksiaan nostetaan täällä selkeästi muita transihmisiä vastaan. Viimeisessäkin kommentissa se tapahtui muodossa: Koska MO on sitä mieltä, se kertoo, että asia ei ole niin yksioikoisesti niin kuin transaktivistit sanovat - tarkoittaen käytännössä, että transaktivistien viesti on jotenkin epäluotettava ja heidän kokemuksensa ei ole jollain tavoin uskottava. Kerrataanpa nyt siis vielä: Kokemuksia on monenlaisia ja yksi niistä on erittäin yleinen ja se on vailla lain ja hoitokäytäntöjen tukea. Ja kyse on todellakin oikeuksista niille, joille tämä on mitä suurimmassa ja kipeimmissä määrin totta - koko totuuden selvittäminen on ihan eri savotta.

Tässä asiassa ja tässä ilmapiirissä en todellakaan yritä olla neutraali siinä suhteessa, että kaikilla pitäisi olla samat oikeudet asiaan vaikuttamiseen: Asianosaiset ovat syrjitty vähemmistö ja heitä on suojattava niiltä, jotka heitä haluavat syrjiä. Asiapohjaisessa argumentaatiossa toki pyrin löytämään vakuuttavimmat argumentit - samaan pyrki myös blogin pohjana oleva tutkija.

En yhtään epäile, että ihminen, joka käyttää suuret määrät aikaansa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta olevien ihmisten oikeuksia puoltavilla foorumeilla niitä vastustamassa ja myös joskus vastustavilla sivustoilla itse kolumneja kirjoittamassa, voi olla mitä herttaisin lapselle, joka mahdollisesti edustaa tuota ryhmää - emmehän voi edes tietää, mitä tuosta pojasta isona tulee. AA- ja perussuomalaisagendaan kovimmillaan kuuluu kuitenkin tuon pojan kokemuksen mitätöinti ja lievempänä kuittaus, että kyllä se iän myötä ohi menee. Tällainen kirjoitteluaktiivisuus ei ainakaan kerro aidosta halusta helpottaa sen mekkoon pukeutuvan pojan elämää, jos hänen tarpeensa osoittautuisivat sellaisiksi, että identiteetti on vahva ja sisältää dysforiaa jo nuoresta pitäen.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki Vastaus kommenttiin #24

Transihmisten itsemurhariski pienenee hoitojen seurauksena, mutta on edelleen paljon korkeampi kuin muulla väestöllä.
Se ei ole selitettävissä kokonaan syrjinnällä.
Transaktivistit tulkitsevat helposti eriävät mielipiteet transfobiaksi ja se ei helpota sopeutumista.
MO:n mukaan transsukupuolisilla on Suomessa hyvät oikeudet verrattuna moneen muuhun maahan.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Transmies Musta Orkidea elää oman henkilökohtaisen pettymyksensä ja netin myötä kuvitteellisessa maailmassa, jossa koordinaatit muodostaa lähinnä amerikkalainen viitekehys. Hän messuaa myös aikuisten lukuisasta katumisesta, mitä ilmiötä ei täällä Suomessa ole havaittu, vaan päin vastoin tyytyväisyys hoitoihin on poikkeuksellisen korkea. Hänellä siis tuskin on valtaa puhua kaikkien niiden puolesta, jotka ovat saaneet apua hoidoista."
--------

No huh huh! Toisen ihmisen sanomisilla ja kirjoittamisilla, ja niiden tulkinnalla voi spekuloida, mutta että tuosta noin vain olet tietävinäsi mikä toisen ihmisen "ongelma" on, ja että hän elää "kuvitteellisessa maailmassa."

Samoin sanavalinnat "messuaa" ym. kertovat kyllä jostain myystä kuin toisen kunnioittamisesta ja halusta ymmärtää.

Suhtautumistapasi ei ole minusta asiallinen eikä avoin.

Ja miten voit sanoa, ettei katumustapauksia ole Suomessa lainkaan havaittu? MO joka tapauksessa sanoo suoraan myös sen, että jos Suomessa on korkea tyytyväisyysprosentti, se on suoraa seurausta siitä, että hoitoihin ei pääse helposti.
Kun hän on tämän suoraan tunnustanut, mikä tässä on ongelma kun puhut "messuamisesta"?

Musta Orkidea on myös itse videoblogissaan todennut, että pitää hoitojen saatavuutta (joskaan ei missään nimessä helppoa saatavuutta) tärkeänä, koska monet ovat kokeneet leikkaus- ja hormonihoitojen olevan parasta mitä heille on tapahtunut ja jopa pelastaneen henkensä.

Hän on kuitenkin sanonut tietävänsä, koko ajan tienneensä, että on oikeasti nainen. Mutta hän kokee myös itselleen olleen tärkeää, elää jonkin aikaa miehenä, vaikka ei pidäkään omalla kohdallaan leikkaus- ja hormonihoitoja oikeana ratkaisuna.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki Vastaus kommenttiin #11

MO arvostelee transaktivismin tapaa kieltää sukupuolen biologinen merkitys ja nähdä transfobiaa joka paikassa.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #11

"myystä"

-siis muusta. Ajattelin ehkä Pikku Myytä. Muumit mielessä... :)

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #11

Ilmaisu messuaminen liittyy hänen aggressiivisesti esittämäänsä agendaan, joka mitätöi toisten kokemusta. Ja kun toinen puhuu muitten kokemusta mitätöiden, ei puhuta vain hänen kokemuksestaan. Se maailma, jossa hän elää, tarkoittaa sitä viitekehystä, missä hän ajatuksiaan asettelee - siis lähinnä amerikkalainen.

En väittänyt, että Suomessa ei katujia olisi, vaan että heitä ei ole paljon. MO väittää katujia olevan paljon, ilmeisesti juuri siinä hänen nettiviitekehyksessään. Tätä sitten Suomen transoikeuksien vastustajat käyttävät hyväkseen vastustaessaan hoitoja.

Myös hänen käsityksensä sukupuolen biologisesta taustasta on tulosta hänen omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan. Biologinen tausta on kyllä totta, mutta se tarkoittaa ihan muuta kuin MO ja häntä peesaavat transoikeuksien vastustajat tarkoittavat. Transsukupuolisuus lienee mitä suurimmalla todennäköisyydellä biologisesti muotoutuva tila!

Ja siinä olen hänen kanssaan yhtä mieltä, että lääketieteelliseen prosessiin menijät seulotaan hyvin täällä, mikä selittää merkittävän osan korkeasta tyytyväisyysprosentista. Merkittäviä tekijöitä ovat myös hoitojen aikana saatu tuki ja suhteellisen vähäinen sosiaalinen syrjintä - molemmat verrattuna moniin muihin maihin. Tämä vain on kokonaan eri asia kuin se, että ihmisellä pitäisi olla juridinen oikeus elää sen sukupuolen mukaista sosiaalista elämää, jonka hän kokee itselleen oikeaksi. Nämä asiat sekoittuvat nykyisessä translaissa ja myös transoikeuksien vastustajien retoriikassa.

MO suhtautuu transihmisten yleisemmin kannattamaan, hoitomyönteiseen linjaan juuria myöten avoimen vihamielisesti, sen olen saanut henkilökohtaisesti kokea. Tavassa ei ole ollut mitään rakentavaa. Tällaiselta pohjalta en luottaisi henkilön lausuntoihin minkään muun kuin hänen oman tilanteensa hahmottamisessa - olkoot minun puolestani nainen.

Tämä koskee myös lausuntoa translasten hoitokäytänteistä. En itsekään ole suin päin menossa hormoneja kaikille tyrkyttämään. Perusidea hoidoissa on kuitenkin se, että tuetaan lapsen senhetkistä identiteettiä ja jos se vaikuttaa stabiililta, harkitaan blokkereita murrosiän kynnyksellä. Blokkerit aiheuttavat peruuttamattomia muutoksia vain hyvin rajatussa määrin.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #14

"Ilmaisu messuaminen liittyy hänen aggressiivisesti esittämäänsä agendaan, joka mitätöi toisten kokemusta. Ja kun toinen puhuu muitten kokemusta mitätöiden, ei puhuta vain hänen kokemuksestaan. Se maailma, jossa hän elää, tarkoittaa sitä viitekehystä, missä hän ajatuksiaan asettelee - siis lähinnä amerikkalainen."
------

-"Aggressiivisuus" on vain omaa tulkintaasi, josta ei ole yhtään mitään ehdottoman varmaa näyttöä. Samoin se, että MO mitätöisi toisten kokemusta, on omaa tulkintaasi. Olet valmiiksi päättänyt mikä on "totuus", etkä anna kenenkään muodostaa ihan itse johtopäätöksiä MO:n viedoblogeissa esittämistä asioista tai hänen tavastaan ilmaista ne.

Ei kovin kypsää kätytöstä sinulta. Sanavalinnat voivat olla vallankäyttöä, leimaavia ja johdattelevia. Siksi niissä olisi oltava tarkka, hienotunteinen ja pyrkiä reiluun ja avoimeen ilmaisuun, joka jättää tilaa muillekin tulkinnoille. Tätä opettelen itsekin... Ylilyönneistä saa huomauttaa.

Myöskään se, että hän ajattelisi vain amerikkalaisesta näkökulmasta ei ole perusteltu. Amerikka ja se mitä siellä tapahtuu, ja mitä siellä tapahtunut on vertailukohtana, on kuitenkin todellisuutta.

Eli lopulta tuossa mitä väität, ei ole pointtia eikä perustaa.

------
"En väittänyt, että Suomessa ei katujia olisi, vaan että heitä ei ole paljon. MO väittää katujia olevan paljon, ilmeisesti juuri siinä hänen nettiviitekehyksessään. Tätä sitten Suomen transoikeuksien vastustajat käyttävät hyväkseen vastustaessaan hoitoja."
-----

-Eikö mitä. Hän aivan suoraan ja selkeästi tuo esiin, että Suomessa katujia on _vähän_, hän erikseen mainitsee sinunkin esiin tuomasi 3 % tilastotiedon, ja toteaa, että tämä on suoraa seurausta siitä, että hoitoon pääseminen on vaikeaa ja vastaavasti, että Amerikassa katujia on paljon, koska hoitoon pääseminen on helppoa.

Älä valehtele.

------
"Myös hänen käsityksensä sukupuolen biologisesta taustasta on tulosta hänen omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan. Biologinen tausta on kyllä totta, mutta se tarkoittaa ihan muuta kuin MO ja häntä peesaavat transoikeuksien vastustajat tarkoittavat. Transsukupuolisuus lienee mitä suurimmalla todennäköisyydellä biologisesti muotoutuva tila!"
------

-Jälleen esität oman tulkintasi totuutena. Sen, että MO:n käsitys on tulosta hänen omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan. Eli voit mielestäsi sanoa toisen ihmisen puolesta mitä vain, ja se on vain otettava totena?

Eikä tuossakaan kohdassa sinulla ollut muuta sanottavaa kuin se miksi MO:lla on tietty käsitys?

"Mitä suurimmalla todennäköisyydellä" on aika erikoinen ilmaisu tässä yhteydessä. Se ei joka tapauksessa tarkoita samaa kuin 100% varma fakta.

--------
"Ja siinä olen hänen kanssaan yhtä mieltä, että lääketieteelliseen prosessiin menijät seulotaan hyvin täällä, mikä selittää merkittävän osan korkeasta tyytyväisyysprosentista."
-----

-Tämän hän juuri ilmaisi selkeästi! Oletko edes kuunnellut hänen videoblogejaan kun esität täysin päinvastaisia väitteitä??

-------------
"Merkittäviä tekijöitä ovat myös hoitojen aikana saatu tuki ja suhteellisen vähäinen sosiaalinen syrjintä - molemmat verrattuna moniin muihin maihin. Tämä vain on kokonaan eri asia kuin se, että ihmisellä pitäisi olla juridinen oikeus elää sen sukupuolen mukaista sosiaalista elämää, jonka hän kokee itselleen oikeaksi. Nämä asiat sekoittuvat nykyisessä translaissa ja myös transoikeuksien vastustajien retoriikassa."
-----

-Sitä mitä "transoikeuksien vastustajat" ilmaisevat tai väittävät, voidaan käsitellä erikseen. Tässä on nyt kyse sinun esittämistäsi väitteistä.

-------------
"MO suhtautuu transihmisten yleisemmin kannattamaan, hoitomyönteiseen linjaan juuria myöten avoimen vihamielisesti, sen olen saanut henkilökohtaisesti kokea."
-----

-Tässä ei ole kyse siitä mitä tai miten hän on mahdollisesti sinulle suoraan sanonut, tai miten olette tulleet kohdatessanne toimeen. Ei ole syytä viedä asioita, joiden todenperäisyyttä käsitellään, henkilökohtaiselle tasolle.

Kriittisyys ei ole yhtä kuin vihamielisyys, ja kanta ylipäätään ei voi olla "vihamielinen", minusta, jos tarkkoja ollaan. Sen sijaan ilmaisutapa voi olla.

--------
"Tavassa ei ole ollut mitään rakentavaa. Tällaiselta pohjalta en luottaisi henkilön lausuntoihin minkään muun kuin hänen oman tilanteensa hahmottamisessa - olkoot minun puolestani nainen."
-------

-Edelleen, se millainen tapa on tuoda esiin tai ilmaista jotain, ei merkitse mitään itse asian kannalta.
Mutta ihan rehellisesti, olen oikeasti yllättynyt ja tyrmistynyt siitä, että henkilö, joka esiintyy keskusteluissa tietyn tahon edustajana ja asiantuntijana, ei ole kannanotoissaan asiallisempi ja rehellisyyden nimissä tarkempi ja reilumpi.

Lisäksi, jos noin räikeästi esität täysin virheellisiä (tai tarkoituksellisen valheellisia?) väittämiä, lähteistä, jotka kuka tahansa voi itse tarkistaa, kuinka paljon voidaan luottaa siihen, että välität oikeaa tietoa hankalammin löydettävistä ja vaikeammin arvioitavista lähteistä?

----------
"Tämä koskee myös lausuntoa translasten hoitokäytänteistä. En itsekään ole suin päin menossa hormoneja kaikille tyrkyttämään. Perusidea hoidoissa on kuitenkin se, että tuetaan lapsen senhetkistä identiteettiä ja jos se vaikuttaa stabiililta, harkitaan blokkereita murrosiän kynnyksellä. Blokkerit aiheuttavat peruuttamattomia muutoksia vain hyvin rajatussa määrin."
-----

-Tämä on näkemyksesi, ja sinulla on siihen oikeus. Mutta sinulla ei ole oikeutta levittää väärää tietoa ihmisistä, jotka ovat kanssasi eri mieltä. Onneksi videoblogit ovat yhä yleisesti katseltavissa ja kuunneltavissa, niin jokainen voi tarkistaa asian itse:

https://www.youtube.com/channel/UCejJGdSGlFMk6-U9U...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

"Suomen steriloimislain mukaan alle 30-v ei osaisi päättää lapsettomuudesta tai alle kolmeen lapseen jäämisestä.
Tämä rajoittaa itsemääräämisoikeutta ja silti ihmisoikeusjärjestöt eivät vaadi lain muutosta."

Ei minulla ainakaan ole mitään ikärajan alentamista vastaan. Varmaan tässäkin asiassa odotellaan vielä havahtumista, kunnes se menee aikanaan eteenpäin. Tämä vain ei ole esimerkiksi Setan strategian pääalueita, joku muu taho voisi ottaa itselleen päävastuun sen edistämisestä.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki

Steriloimislain muutosta ajaa käytännössä vain pieni vapaaehtoisesti lapsettomien yhdistys.
Poliittisilla ja ihmisoikeusjärjestöillä ei ole yhteistyöhön mielenkiintoa ja media ei kerro aiheesta.
Amnesty ei pidä oikeutta sterilointiin tärkeänä.
Lakimuutoksen kannalta velat ovat syrjitympiä kuin muut ryhmät.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #20

Pitäisikö minun tulla kertomaan Säämäen blogiin, että on muitakin asioita kuin sterilisaation alaraja, kuten esimerkiksi translain uudistus ja translasten hoito-ongelma...?

Toivon kunnioitusta kullekin hankkeelle itselleen sen sijasta, että ruvettaisiin niitä laittamaan kilpasille. Tämä viimeisenä kannanottona sterilisaatioikärajaan tässä blogissa.

Käyttäjän AnteroSmki kuva
Antero Säämäki Vastaus kommenttiin #25

Vastasin vain kommenttiisi ja kerroin syrjinnästä.
Jääköön aihe tähän.

Toimituksen poiminnat